Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Phép chia hết và phép chia có dư

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 11:05 | Được cập nhật: 1 tháng 5 lúc 20:43 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 328 | Lượt Download: 1 | File size: 2.431094 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM

ĐẾN VỚI BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAYToán: Phép chia hết và

Phép chia có dư

Lớp:

3/1

GV: Nguyễn Thị Lệ HằngThứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019Kiểm tra bài

cũ:

48 :

2

48 2

49 24

08

8

0

48:2=2499 :

3

99 3

9 33

09

9

0

99:3=3

3Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:Phép

hết:Phép chia hết và Phép chia

có dư

chia

8 2

8 4

0• 8 chia 2 được 4,

viết 4

• 4 nhân 2 bằng

8, 8 trừ 8 bằng

0• Ta nói: 8 : 2 là phép chia

hết.

• Ta viết: 8 : 2 = 4Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:Phép

dư:Phép chia hết và Phép chia

có dư

chia có

9 2

8 4

1• Ta nói: 9 : 2 là phép chia có

dư.

• Ta viết: 9 : 2 = 4 (dư 1)

• Đọc là: Chín chia hai bằng• 9 chia 2 được 4

viết 4

• 4 nhân 2 bằng

8, 9 trừ 8 bằng

1CHÚ Ý:

SỐ DƯ BÉ

HƠN SỐ CHIAThứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019 Toán:Phép chia hết và Phép chia

có dư1. Tính rồi viết theo mẫu:

a) Mẫu:12 6

12 2

0

Viết: 12 : 6 = 22020 5 5

20 4

0

20:5=415 33

15 5

0

15:3= 5Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:Phép chia hết và Phép chia

có dư

b) Mẫu:17 5

15 3

2

Viết: 17 : 5= 3 (dư 2)19193 3

18 6

1

19:3=6 (dư 1)29296 6

24 4

5

29:6= 4(dư 5)Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:Phép chia hết và Phép chia

có dư20 3

21 6

2

20:3=6 (dư 2)

46 55

46

45 9

1

46:5=9(dư 1)28 4

28 7

0

28:4=7Thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:2.

Đ

S

?Phép chia hết và Phép chia

a,

b,

32 4

30 6

32 8

24 4

Đ

S

0

6

c,

48 6

48 6

0Đd,

20 3

15 5

5SThứ năm, ngày 10 tháng 10 năm

2019

Toán:Phép chia hết và Phép chia

3. Đã khoanh vào số ô tô trong

nào?

cóhình