Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Ôn tập về đại lượng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 15 tháng 1 2020 lúc 10:04:55 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 6:46:49 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 390 | Lượt Download: 0 | File size: 6.088704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Môn: Tập đọc Bài: Lượm Người soạn: Đồng Thị Hà Trang Khởi động Hát tập thể bài hát: Thật là hay kiểm tra bài cũ • • Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? • • • • Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi Trân Quôc Toản xin gặp vua để làm gì? Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi Trân Quôc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào? Nhận xét bài cũ Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Tập đọc Lượm I. Luyện đọc câu Từ khó: •loắt choắt •thoăn thoắt •nghênh nghênh •thượng khẩn •cái xắc •ca lô Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinhxinh/ xinh/ thoăn thoắt/ thoắt/ Cái chân thoăn nghênhnghênh.// nghênh.// Cái đầu nghênh II.Luyện đọc đoạn Nhiệm vụ : Mỗi nhóm sẽ luyện đọc bài thơ trong 2 phút, mỗi thành viên 1 khổ thơ. Yêu cầu: Đọc đúng,to, rõ ràng Ngắt, nghỉ hơi đúng III. Tìm hiểu bài Các nhóm hoạt động thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi Câu 1: Tìm những nét ngộ nghĩnh đáng yêu của Lượm trong hai khổ thơ đầu? Lượm bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, chân đi thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang như con chim chích nhảy trên đường. câu 2: Lượm làm nhiệm vụ gì? Lượm làm liên lạc chuyển thư ở mặt trận. Câu 3: Lượm dũng cảm như thế nào? Lượm không ngại nguy hiểm, vụt qua mặt trận bất chấp đạn giặc bay vèo vèo. Câu 4: Em thích những câu thơ nào? Vì sao ? Bài thơ ca ngợi Lượm là người như thế nào? Bài thơ ca ngợi Lượm là chú bé liên lạc rất ngộ nghĩnh, dũng cảm và đáng yêu. Tập đọc: Lượm Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh. Cái lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng... Một hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao. Vụt qua mặt trận Đạn bay vèo vèo Thư đề “ Thượng khẩn “ Sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ Lúa trỗ đồng đồng Ca lô chú bé Nhấp nhô trên đồng. Tố Hữu Tập đọc: Lượm Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh. Cái lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng... Một hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao. Vụt qua mặt trận Đạn bay vèo vèo Thư đề “ Thượng khẩn “ Sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ Lúa trỗ đồng đồng Ca lô chú bé Nhấp nhô trên đồng. Tố Hữu