Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Ngày, tháng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 11:26 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 6:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 5.320192 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA GIÁO VIÊN : Phan Tê Mil Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Đồng Đồng hồ hồ chỉ chỉ mấy mấy giờ? giờ? 11 giờ 14 giờ 8 giờ 18 giờ Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày , tháng Đây là tờ lịch ghi các ngày trong tháng 11 THỨ HAI 11 3 10 17 24 THỨ BA 4 11 18 25 THỨ TƯ 5 12 19 26 THỨ NĂM 6 13 20 27 THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Trong một có mấynào ngàyem Thứ ngày Tờ tuần lịch tháng cho biết điều ? đầu tuần ??Vì saomấy emlàgì và kết thúc biếtmột ? tuần vào thứ mấy ? Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ngày đầu tiên của tháng 11 là ngày mấy ? Ngày 1 là ngày thứ mấy ? Ngày thứ bảy Ngày 1 Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vậy tháng 11 có bao nhiêu ngày ? Tháng 11 có 30 ngày Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hãy nêu các ngày thứ tư trong tháng. Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tháng 11 có bao nhiêu ngày Chủ nhật? Đó là những ngày nào? Có 5 ngày chủ nhật Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trong tháng 11 các em được nghỉ học mấy ngày ? 10 ngày Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hãy đọc các thứ, ngày sau : Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH THÁNG NHIỀU TỜ Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH ĐỂ BÀN Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH NĂM 1 TỜ Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH NĂM 1 LÓC Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH BỎ TÚI Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng CÁC LOẠI LỊCH LỊCH NĂM NHIỀU TỜ Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu): Đọc Ngày bảy tháng mười một Viết Ngày 7 tháng 11 Khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc, viết như thế nào? Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu): Đọc Ngày bảy tháng mười một Viết Ngày 7 tháng 11 Ngày mười lăm tháng mười một Ngày 20 tháng 11 Ngày 30 tháng 11 => Khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc, viết ngày trước, tháng sau. Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019 Toán Ngày, tháng Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu): Đọc Viết Ngày bảy tháng mười một Ngày 7 tháng 11 Ngày mười lăm tháng mười một Ngày 15 tháng 11 Ngày hai mươi tháng mười một Ngày 20 tháng 11 Ngày ba mươi tháng mười một Ngày 30 tháng 11