Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 31

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 15 tháng 1 2020 lúc 15:22:45 | Được cập nhật: hôm kia lúc 15:08:48 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 389 | Lượt Download: 1 | File size: 0.240128 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 1. a) 5 7 - Trong hình tròn có mấy ngôi sao? - Trong hình vuông có mấy ngôi sao? - Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao? - Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao? 2 2 b) Em phải vẽ mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau? • • • • • • • • • • • • • Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Anh Em kém anh Em : 16 tuổi : 5 tuổi : …. tuổi Bài giải Em có số tuổi là: 16 – 5 = 11 ( tuổi ) Đáp số: 11 tuổi Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Em Anh hơn em Anh : 11 tuổi : 5 tuổi : …. tuổi Bài giải Anh có số tuổi là: 11 + 5 = 16 ( tuổi ) Đáp số: 16 tuổi Bài 4: Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng? Tóm tắt: Tòa nhà thứ nhất : 16 tầng Tòa nhà thứ hai ít hơn tòa nhà thứ nhất : 4 tầng Tòa nhà thứ hai : …. tầng Bài giải Tòa nhà thứ hai có số tầng là: 16 – 4 = 12 ( tầng ) Đáp số : 12 tầng.