Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng lít

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 10:59 | Được cập nhật: 5 tháng 5 lúc 22:04 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 291 | Lượt Download: 0 | File size: 4.893696 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánCốc nướcBình nướcBình đựng được nhiều nước hơn cốc.

Cốc đựng được ít nước hơn bình.Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánLítRót sữa cho đầy ca,

Ta được 1 lít sữa.

Lít viết tắt là lCa 1lThứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánLít

Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu) :Đọc

Viế

tba lítmười lít3l10lhai lít năm lít

2l5lThứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánLít

Bài 2: Tính (theo mẫu) :

2l + 2l + 2l = 6la) 9l + 5l = 14l16l + 6l = 22lb) 17l – 10l =7l20l – 10l =10l 6l – 2l – 2l = 2lThứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánLít

Bài 3. Một cửa hàng lần

đầu bán được 16l nước

mắm, lần sau bán được

25l nước mắm. Hỏi cả

hai lần cửa hàng đó bán

được bao nhiêu lít nước

mắm?Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

ToánLít

Tóm tắt

Lần đầu bán : 16l

Lần sau bán : 25l

Cả hai lần bán:…l?Bài giải

Cả hai lần cửa hàng đó bán được

số lít nước mắm là:

16 + 25 = 41(l)

Đáp số: 41l nước mắmTiết học đã kết thúc

Chào tạm biệt các em và

quý thầy cô!