Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Làm quen với chữ số La Mã

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 14:18:12 | Được cập nhật: 5 tháng 2 lúc 7:00:44 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 466 | Lượt Download: 1 | File size: 0.238211 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kiểm tra bài cũ XII XI I II X IX III VIII IV VII VI V XI XII I X IX I : một V : năm X : mười I II III 1 2 3 VIII VII VI IV V 4 II III 5 IV V VI VII VIII IX 6 7 8 9 X XI XII XX XXI 10 11 12 20 21 Bài 1 II VI IX XXI X Nối (theo mẫu): 6 8 21 4 2 11 10 20 9 12 IV VIII XI XII XX Bài 2 Đồng hồ chỉ mấy giờ? XII XI XII I X II III IX VIII IV VII VI V XI I X II IX III VIII IV VII VI V XI XII I X II III IX VIII IV VII VI V A B C 7 giờ 9 giờ 30 phút ( 9 rưỡi ) 8 giờ 15 phút Bài 3Hãy viết các số III,VII, V, XX, XII, IX, XXI: - Theo thứ tự từ bé đến lớn. III, V, VII, IX, XII, XX, XXI. - Theo thứ tự từ lớn đến bé. XXI, XX, XII, IX, VII, V, III.