Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng gam

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 11:33 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 8:43 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 2.583552 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán

* Kể tên các đơn vị đo khối lượng mà đã học?

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Gam
- Để đo các vật nhẹ hơn1 kg ta còn có các đơn vị vị
đo nhỏ hơn 1kg. Đó là gam.
Gam là một đơn vị đo khối lượng.
Gam viết tắt là: g.
1000g = 1kg
Ngoài các quả cân 1kg, 2kg,5kg còn có các quả cân:
1g, 2g, 5g
10g, 20g, 50g
100g,200g, 500g.

1000g
500g

200g

100g

2kg

5kg

1kg

50g

500g

Quả cân
thường
dùng

Cân đĩa
Đĩa cân

Kim cân

Đòn cân
Đế cân

Hộp quả cân với những quả cân
có khối lượng khác nhau

Cân đồng hồ
Đĩa cân

Mặt đồng hồ
Kim cân

Đế cân

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Gam
Bài 1: Quan sát tranh và trả lời
200g

500g

Hộp đường cân nặng
bao nhiêu200g
gam?
200g

3 quả táo cân nặng bao
nhiêu gam?700g

10g

Gói mì chính cân nặng
bao nhiêu210g
gam?

200g

200g

200g

Quả lê cân nặng bao nhiêu
400g
gam?

Bài 2:

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Gam

800

Quả đu đủ cân nặng bao
800g
nhiêu gam?

600

Bắp cải cân nặng 600g
bao nhiêu gam?

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Gam
Bài 3: Tính
22g + 28g = 69g
a) 163g + 28g = 171g
42g – 25g = 17g
100g + 45g – 26g
=

145 g – 26 g

=

119g

b) 50g x 2 = 100g
96g : 3 = 32g

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Gam
Bài 4: Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58 g.
Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?
Tóm tắt:
Hộp sữa nặng: 455g
Vỏ hộp nặng : 58g
Sữa nặng
:...gam?

Bài giải:
Trong hộp có số gam sữa là:
455 – 58 = 397 (g)
Đáp số: 397 g sữa