Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Điểm. Đoạn thẳng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 6 tháng 1 2020 lúc 14:13:54 | Được cập nhật: 6 giờ trước (7:08:22) Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 429 | Lượt Download: 1 | File size: 0.510099 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TOÁN 1 3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN TIẾT 64: Điểm. Đoạn thẳng SGK/ TRANG 94 ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 1. Tìm hiểu bài: Điểm A - Cho 2 điểm A và điểm B - Ta nối 2 điểm A, B - Ta được đoạn thẳng AB Điểm B ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 2.Bài tập vận dụng:Có 6 đoạn thẳng đó là đoạn thẳng MN, XY, CD, KH, RS, PQ K P M N Đoạn thẳng KH Đoạn thẳng MN D Đoạn thẳng XY H C Đoạn thẳng RS Q X Y Đoạn thẳng CD R Đoạn thẳng PQ S ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 1: Dùng thước thẳng và bút để nói thành : a)3 đoạn thẳng ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 1: Dùng thước thẳng và bút để nói thành : b)4 đoạn thẳng ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 1: Dùng thước thẳng và bút để nói thành : c)5 đoạn thẳng ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 1: Dùng thước thẳng và bút để nói thành : d)6 đoạn thẳng ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 2 :Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Có các hình nào? Có mấy điểm, kể tên ? A C B ………………………… - Là hình vuông -………………………… Có 4 đoạn thẳng - Có 4 điểm là A, ………………………… B, C, D. …………………………. D ………………………… ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 2 :Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Có các hình nào? Có mấy điểm, kể tên ? M N - Là hình tam giác ………………………… -………………………… Có 3 đoạn thẳng - Có 3 điểm là M, ………………………… N, P. …………………………. P ………………………… ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG 3.Luyện tập: Bài 2 :Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Có các hình nào? Có mấy điểm, kể tên ? E H - Là hình chữ nhật G ………………………… - Có 4 đoạn thẳng ………………………… - Có 4 điểm là E, ………………………… G, H, I. …………………………. I …………………………