Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Chu vi hình chữ nhật

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 13:57:41 | Được cập nhật: 24 tháng 9 lúc 15:46:34 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 386 | Lượt Download: 2 | File size: 2.666496 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường Tiểu Học Đông Thới 1 Môn: Toán Lớp: 3B Giáo Viên : Phạm Thị Ly CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT 16/01/20 Toán vc Toán Kiểm tra bài cũ Kiểm tra về nhận diện các hình đã học 2 1 H. Tứ giác H. Tam giác 3 H. vuông 4 H. Chữ nhật Toán Kiểm tra bài cũ Hình chữ nhật là hình như thế nào ? Hình có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc đều là góc vuông. Toán Chu vi hình chữ nhật Ôn tập chu vi các hình N 2 dm M 3 dm P 5 dm 4 dm Q Hãy tính chu vi của hình Tứ giác MNPQ Toán Chu vi hình chữ nhật N 3 dm 2 dm M P 4 dm 5 dm Q Giải Chu vi của hình tứ giác MNPQ là: 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (dm) Đáp số : 14 dm Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Toán Chu vi hình chữ nhật Vậy muốn tính chu vi của một hình ta làm thế nào ? Muốn tính chu vi của một hình ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. Toán Chu vi hình chữ nhật Ví dụ: A 4 cm B 3 cm D 3 cm 4 cm C Tính chu vi hình chữ nhật ABCD ? Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Toán Ví dụ: 4 cm 3 cm C B Bài giải Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 3 cm A Chu vi hình chữ nhật 4 cm D 4 + 3 + 4 + 3 = 14 (cm) Đáp số : 14 cm Hoặc: (4 4 + 33) x 2 = 14 (cm) Chiều Chiều Muốn tính chu vi hìnhdài chữ nhật ta rộng làm thế nào? Toán Chu vi hình chữ nhật Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta làm thế nào ? Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. Toán Chu vi hình chữ nhật Bài 1 Tính chu vi hình chữ nhật có: . Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5cm. b. Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13cm. a Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Toán Chu vi hình chữ nhật Bài 1 Tính chu vi hình chữ nhật có: a. Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5cm. 10 cm Bài giải: 5 cm 5 cm 10 cm Chu vi hình chữ nhật đó là: (10 + 5) x 2 = 30 (cm) Đáp số: 30 cm Toán Bài 1 Chu vi hình chữ nhật Tính chu vi hình chữ nhật có: b. Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm. 2 dm 13 cm Bài giải: 2 dm = 20 cm Chu vi hình chữ nhật đó là: (20 + 13) x 2 = 66 (cm) Đáp số: 66 cm 13 cm 2 dm Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Toán Chu vi hình chữ nhật Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó. Bài 2 Tóm tắt: 35 m 20 m 20 m 35 m Chiều dài : 35 m. Chiều rộng : 20 m. Chu vi : .?.m. Bài giải: Chu vi mảnh đất đó là: (35 + 20) x 2 = 110 (m) Đáp số: 110 m Toán Bài 3 A Chu vi hình chữ nhật Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 63 cm B M C N 40 cm 31 cm D 54 cm Q P Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ Chu vi hình chữ nhật bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ Chọn câu trả lời đúng Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào? A Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. B Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy dài nhân rộng. C Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2. Chọn câu trả lời đúng Tính chu vi một hồ bơi hình chữ nhật dài 15 m, rộng 10 m? A 25 m B 50 m C 35 m Chọn câu trả lời đúng Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 4 dm? A (5 + 4) x 2 = 18 dm B 5 x 4 = 20 cm C (5 + 4) x 2 = 18 cm