Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 13:48:24 | Được cập nhật: 17 tháng 1 lúc 8:25:21 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 470 | Lượt Download: 5 | File size: 1.010176 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán 1 Đặt Đặttính tínhrồi rồitính tính:: a) 85 : 2 b) 99 : 4 a) 85 2 8 42 05 4 1 b) 99 4 8 24 19 16 3 Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số a) 648 : 3 = ? 648 3 6 2 16 04 3 18 18 0 648 : 3 = 216 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 4; 4 chia 3 được 1,viết 1. 1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6. 6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0. Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số b) 236 : 5 = ? 236 5 20 4 7 36 35 1 23 chia 5 được 4, viết 4. 4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3. Hạ 6; được 36; 36 chia 5 được 7,viết 7. 7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1. 236 : 5 = 47(dư 1) Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. 1 Tính Tính:: a) 872 4 8 218 07 4 32 32 0 390 6 36 65 030 30 0 905 5 5 181 40 40 05 5 0 Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. 1 Tính Tính:: b) 457 4 4 114 05 4 17 16 1 489 5 45 97 039 35 4 230 6 18 38 50 48 02 Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. 2. Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Tóm tắt : 9 học sinh :1 hàng 234 học sinh :… hàng ? Bài giải: Có tất cả số hàng là: 234 : 9 = 26(hàng) Đáp số :26 hàng Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. 3 Viết Viếttheo theomẫu mẫu:: Số đã cho Giảm 8 lần 432m 888kg 888kg:8=111kg 432 m: 8 = 54m 600 giờ 312 ngày 312ngày:8= 6000giờ:8=75giờ 39ngày 888:8=111kg 600:8=75 giờ 312:8=39 ngày Giảm 6 lần 432 : 6 = 72m 888kg:6=148kg 312ngày:6= 600 : 6 = 312:6=52 ngày 52ngày 888:6=148kg 600giờ:6=100giờ 100 giờ 1) Tính nhaåm: