Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 14:00:49 | Được cập nhật: 13 giờ trước (15:41:50) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 405 | Lượt Download: 3 | File size: 1.160704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tính giá trị biểu thức 81 + 2 x 7 68 – 6 x 4 = 68 = 44 24 = = 81 + 14 95 Toán Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) * Các biểu thức (30 + 5 ) : 5 ; 3 x (20 – 10) … là các biểu thức có dấu ngoặc (30 + 5) : 5 = = 35 :5 7 3 x ( 20 – 10) =3x 10 = 30 Ghi nhớ: Khi tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc (.) thì ta thực hiên các phép tính trong dấu ngoặc trước. Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a) 25 – (20 – 10) = 25 10 = 15 b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145 80 – ( 30 + 25) = 80 - 55 = 25 416 – (25 - 11) = 416 - 14 = 402 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) (65 + 15) x 2 = 80 x2 = 160 b) (74 – 14) : 2 = = 60 :2 30 48 : ( 6 : 3) = 48 : 2 = 24 81 : ( 3 x 3) = 81 : 9 = 9 Bài 3: Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? Tóm tắt 1 tủ : 4 ngăn 2 tủ : … ngăn? ? ngăn : 240 quyển 1 ngăn : ….. quyển ? Bài giải: Hai tủ có số ngăn là: 4 x 2 = 8 (ngăn) Mỗi ngăn tủ có số sách là: 240 : 8 = 30(quyển) Đáp số: 30 quyển