Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Các số 1, 2, 3 (tiết 5)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 3 tháng 1 2020 lúc 11:37:52 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 7:21:59 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 432 | Lượt Download: 0 | File size: 2.551296 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

11 2 2 33 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1  1. Viết số 1, 2, 3 2 3 3 1 2 3. Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp 1 2 3 1 1 2 3 2 3 Tiết học kết thúc !