Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Bảng nhân 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 11:40 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 313 | Lượt Download: 1 | File size: 2.167296 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán Bảng nhân 5 GV: Khà Thị Lê Kiểm tra bài cũ * Chọn đáp án đúng: 4 x 9 + 10 = A. 36 B. 46 C. 56 Đáp án: B 32 = 4 x … A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Đáp án: C 5 được lấy 1 lần, ta viết: 5x1= 5 5 được lấy 2 lần, ta có: 5 x 2 = 5 + 5 = 10 Vậy: 5 x 2 = 10 5 được lấy 3 lần, ta có: 5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15 Vậy: 5 x 3 = 15 5 x 1 =5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50 5x1= 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x10 = 50 Bảng nhân 5 5x1= 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50 Bài 1: Tính nhẩm 5 x 3 = 15 5 x 5 = 25 5 x 7 = 35 5 x 2 = 10 5 x 4 = 20 5 x 6 = 30 5 x 10 = 5x9 = 5x8 = 5x1 = 50 45 40 5 Bài 2: Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ? Tóm tắt: 1 tuần lễ : 5 ngày 4 tuần lễ : … ngày ? 1 Bài giải 4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là: 5 x 4 = 20 ( ngày ) Đáp số: 20 ngày. Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 5 10 15 20 25 Em có nhận xét gì về dãy số này ? 30 35 40 45 Dãy số cách đều 5. 50