Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng 7 cộng với một số: 7 + 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 8 tháng 1 2020 lúc 14:34 | Được cập nhật: 5 tháng 5 lúc 6:10 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 1.606403 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

7 CỘNG VỚI MỘT SỐ
7+5

...……
...……

Chục

Đơn7vị

+

7+5=?

7

5
512

+
1

2

7 + 5 =12
7 + 5= 12

7 + 3 = 10
7 + 4 = 11
7 + 5 =12
7 + 6 = 13
7 + 7 = 14
7 + 8 = 15
7 + 9 = 16

7 + 4 = 11
7 + 5 =12
7 + 6 = 13
7 + 7 = 14
7 + 8 = 15
7 + 9 = 17

7 + 3 = 10
7 + 4 = 11
7 + 5 =12
7 + 6 = 13
7 + 7 = 14
7 + 8 = 15
7 + 9 = 16

Bài 1. Tính nhẩm
7 + 4 = 11
4 + 7 = 11

7 + 6= 13
6 + 7 = 13

7 + 8 = 15
8 + 7 = 15

Bài 2. Tính
7
+
4
___
11
7
+7
___
14

7
8+___
15
7
+
3
___
10

7
9
16

+
___

Bài 3. Tính nhẩm:
7+5 = 12 7+6 = 13
7+2+3 = 12 7+3+3 = 13

7+9 = 16
7+3+6 = 16

Bài 4.
Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao
nhiêu tuổi?
Tóm tắt
Em : … tuổi
Anh hơn em : … tuổi
Anh: ….. Tuổi?

Bài giải
Số tuổi của anh là:
7 + 5 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi.

Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật

1
77+
+33+
+33

8 +13
9

2
7+ 3 + 4

8+5

14

3
7+3+7

8+7

17

4
7+3+5

7 15
+9

5
8+2+6

16

8+6