Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng 6 cộng với một số: 6 + 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 8 tháng 1 2020 lúc 15:08:07 | Được cập nhật: hôm qua lúc 15:10:57 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 372 | Lượt Download: 0 | File size: 0.699392 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 Toán Củng cố kiến thức V.N Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 6+5=? Chục Đơn vị 6 5 1 1 66 + 5 = 11 = ... + + 6 5 1 1 Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 Toán : 6 cộng với một số: 6 + 5 + 6 5 _____ 11 6 + 5 =11 + 5 + 6 =11 6 6 6 6 6 + + + + + 5= 11 6= 12 7= 8 13 = 14 9= 15 Toán : 6+5= 6 + 6 =11 6 + 7 =12 13 6+8= 14 6+9= 15 Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 M Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 Bài 1 : Tính nhẩm : 6 + 1 = 7 6 + 2 =8 6+3=9 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 4 = 10 6 + 5 = 11 6 + 9 = 15 6+0=6 Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 Bài 1 : Tính nhẩm Bài 2 : Tính Bài 3 : Số? 6 + 5 = 11 6 + 9 =15 6 + 6 =12 6 + 7 =13 6 cộng Toá với n một số: 6 + 5 Bài 5: > < = ? 7 + 6 =… 6 + 7 9 + 8 - 5 … > 11 8 + 8 … > 7 + 8 6 + 7 - 3 …< 11 Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 Toán 6 cộng với một số: 6 + 5 11 6+ 5 = 6+ 6 = 12 6 + 7 =13 14 6+ 8 = 15 6+ 9 =