Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng 54 - 18

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 11:13:59 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 4:53:17 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 402 | Lượt Download: 0 | File size: 2.503168 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Sơn Kim 1 GV: Nguyễn Thị Tuyết Toán KIỂM TRA BÀI CŨ : 74-5 82-9 34-6 74-5 82-9 34-6 34 6 28 74 5 69 82 9 73 54 – 18 = 36 54 18 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, 6 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 33. 54 18 36 Bài 1: Tính a) 74 26 48 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 24 17 07 84 39 64 15 45 49 44 28 16 Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 74 và 47 74 47 27 b) 64 và 28 64 28 36 Bài 3: Mảnh vải màu xanh dài 34 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đêximet ? 34 dm TÓM TẮT: Mảnh vải xanh : Mảnh vải tím : 15 dm ? dm Bài giải: Mảnh vải màu tím dài là: 34 - 15 = 19 ( dm ) Đáp số : 19 dm Bài 4: Vẽ hình theo mẫu Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật 45 45 84-39= 74-26= 64-15= 24-17= 48 48 49 XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN CAÙC THAÀY, COÂ GIAÙO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH