Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng 29 + 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 8 tháng 1 2020 lúc 14:24:55 | Được cập nhật: 11 tháng 5 lúc 14:45:51 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 396 | Lượt Download: 0 | File size: 1.290752 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán 29 + 5 29 + 5 = ? 29 + 5 3. 4 29 + 5 = 34 * 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1. *2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Bài 1: Tính: 59 + 5 64 79 + 2 81 69 + 3 72 79 + 1 80 89 + 6 95 9 + 63 72 19 + 8 27 29 + 9 38 29 + 4 33 39 + 7 46 Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: a) 59 và 6 59 + 6 65 b) 19 và 7 19 + 7 26 c) 69 và 8 69 + 8 77