Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng 11 trừ đi một số: 11 - 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 14 tháng 1 2020 lúc 11:02 | Được cập nhật: 16 giờ trước (0:25) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 305 | Lượt Download: 3 | File size: 5.667328 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kiểm tra bài cũ : Số tròn chục trừ đi một số
40 - 8

60 – 14

40
8
32

60
14
46

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ
11 - 5

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 5
Chục
1

Đơn
vị 1

Có 11 que tính bớt đi 5 que
tính.Hỏi còn lại bao nhiêu que
tính ?

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 5
11 – 5 = ?

Chục
1

Đơn
vị 1
5
6

11 – 5 =
6

11 – 5 = 6

11
5

6•

• Viết số 11 sau đó viết số 5
thẳng cột với chữ số 1
(thẳng cột với hàng đơn vị).
Viết dấu trừ ở giữa hai số.
Kẻ vạch* ngang ở dưới hai số.

Thảo
luận
nhóm đôi

•11 – 2 = 99
•11 – 3 = 8
•11 – 4 = 7
•11 – 5 = 6

•11 – 6 = 5
•11 – 7 = 4
•11 – 8 = 3
•11 – 9 = 2

•11 – 2 = 99
•11 – 3 = 8
•11 – 4 = 7
•11 – 5 = 6

•11 – 6 = 5
•11 – 7 = 4
•11 – 8 = 3
•11 – 9 = 2