Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phương pháp véc tơ quay và ứng dụng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 8 (SGK trang 9)

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. π/2 rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Hướng dẫn giải

A.

Tần số góc bằng tốc độ góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = = 2 s; Tần số: f = = 0,5 Hz.

Có thể bạn quan tâm