Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề bài : Trong "Chiếu dời đô", Lý Công Uẩn có viết : " Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này (Đại La) là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời". Hãy bình luận ?

Lý thuyết
Mục lục
    * * * * *

    Có thể bạn quan tâm


    Có thể bạn quan tâm