Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

RUNG CHUÔNG VÀNG - HÓA HỌC 9

001be37129f9ee25f2a3a6f0c667228c
Gửi bởi: Trần Khánh An 30 tháng 10 2016 lúc 18:50 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:46 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 981 | Lượt Download: 28 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trß ch¬iTrß ch¬iC©u hái 1C©u hái 2C©u hái 3C©u hái 4C©u hái 5C©u hái 6C©u hái C©u hái 10C©u hái 11C©u hái 12C©u hái 13C©u hái 14C©u hái 15 C©u hái 17C©u hái 18C©u hái 19C©u hái 20C©u hái 21C©u hái 22C©u hái 23 C©u hái 24C©u hái 25C©u hái 26C©u hái 27C©u hái 28C©u hái 29C©u hái 30C©u hái C©u hái 16C©u hái 9H meC©u hái Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh:A )2B lC H2 O4D O4§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái Chất bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và hơi nước:A. Cu(OH)2B. CaCO3C. Ba(OH)2D. NaOH§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái 3Dung dịch không làm quỳ tím đổi màu:A lB )2C H2 O4D H3 O4§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái 4Chất bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit axit và oxit bazơ:A. Mg(OH)2B. KClO3C. Ba(OH)2D. CaCO3§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái Phản ứng giữa dung dịch muối với dung dịch axit thuộc loại phản ứngA. thếB. phân hủyC. trung hòaD. trao đổi§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái 6Dung dịch có độ pH là dung dịchA. Ca(OH)2B. NaClC. HClD. H2 CO3§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái 7Chất thuộc loại bazơ tan:A. Fe(OH)3B. Mg(OH)2C. NaOHD. Cu(OH)2§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sH meC©u hái Chất tác dụng được với dung dịch BaCl2 :A. Mg(OH)2B. Na2 SO4C. Fe(OH)2D. NaCl§¸p ¸n§¸p ¸n 123456789HÕt giê10sTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.