Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ngữ văn lớp 7: Phân tích người mẹ trong Cổng trường mở ra

574131bd41658b6ef1b72576b4d3a3b3
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 8 tháng 7 2017 lúc 19:09 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:17 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 318 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐ bài:ề Phân tích ng trong ng tr ng ra Lý Lan ườ ườ ủBài làm ng tr ng mà ra” là bài bút kí ghi tâm tr ng ng trong đêmổ ườ ườ ẹchu cho con tr ngày khai tr ng vào t. Không có ki n, không có tẩ ướ ườ ốtruy nh ng văn này chúng ta, vì ng câu văn, ng dòng chệ ữd dào bi bao ni tâm ng th ng yêu con, khôngạ ườ ươnguôi nghĩ trách nhi mình đi nh ng đa con bé ng. Đa con trong bàiớ ứvăn là bé chu vào t. Còn chúng ta, nh ng sinh y, đã quaộ ảl lâu i, mà khi đc bài văn “c ng tr ng ra”, lòng ta cớ ườ ựnh ng xúc bâng khuâng, xao xuy n, nh đang đc chi máy th gianữ ượ ờd nh ng ngày th đp đ…ẫ Đêm tr ngày khai tr ng, tâm tr ng ng và đa con khác nhau. Hìnhướ ườ ườ ấnh sinh đc miêu ph đu bài văn th ngây th đáng yêu.ả ượ ơG ng thanh thoát, nghiêng trên m, đôiươ môi hé và th nh tho ngở ảchúm nh đang mút o. Ngày mai khai tr ng, ngày mai đc đi c. đc vào pạ ườ ượ ượ ớM t, mà đêm nay bé ng cách thanh th n, vì đã đc giúpộ ượ ẹchu vi c, th sàng. Cũng có ni háo nh tr nh ng chuy nẩ ướ ếđi xa, nh ng gi đây trong lòng bé không có tâm nào khác ngoài chuy nư ệngày mai th cho gi Nh trong cái đêm tr ngày khai tr ng, tâm nứ ướ ườ ồđa con, sinh hình nh th là thanh th n, nh nhàng, nhiên, vôứ ồDoc24.vnDoc24.vnt ... Bi đâu, trong đêm nay bé gi đp, gi gia đình như ạphúc, cu đi sáng. ươĐa con, sinh và chúng ta, nh ng sinh ti c, trungứ ọh ... có đc nh ng giây phút thanh th n, vô nh ng gi đp làọ ượ ẹnh đâu? ph chăng, tr là nh tình th ng yêu, chăm sóc ng iờ ướ ươ ườm Nhà văn Lý Lan, ch cũng là ng đã ghi bi bao suy nghĩ, tình m,ẹ ườ ảtâm tr ng ng nh th trong đêm chu cho con vào t. iạ ườ ọvi chu đã xong, mình cũng nên đi ng m. Nh ng lên gi ng m,ệ ườ ằm “tr tr c" mãi. Nhà văn đã dùng láy đúng ch tr tr c. “Tr tr lùẹ ọtr mình luôn, ng mà không ng đc vì có nhi đi ph lo nghĩ". Ng yở ượ ườ ấđã lo nghĩ nh ng đi gì? ềTr t, ng tin con, tin mình. “M tin lù con không ng ... tinướ ườ ẹđa con lâu i. tin vào chu chu đáo cho con...". Đi ng “mứ ẹtin” đc nh ba vang ng trong tâm ng ch ng ng đãượ ườ ườ ẹyên lòng, không ph lo ng gì con, mình. Nh ng, “v không ng đc", nả ượ ẫ“tr tr c". vì trong lòng ng trào lên bao ng đp đ, bao suy nghĩằ ườ ưở ẽl ng sâu. Do đó, sau nh ng ni tin, ng nh nh ng ni xa a, ngày cònắ ườ ưth u, ngày đu tiên sách đn tr ng. Bên tai ng ng vang lên ti ng đcơ ườ ườ ọbài tr ng: “Hàng năm, vào cu thu... tôi âu tay tôi, đi trênầ ẫcon đng làng dài và p". Trong đo văn này xu hi hai ghép đng th tườ ậđc c. “tr ng" âm thanh ti ng đc bài khi th p, khi cao, nh nhàng, vangặ ẹxa mãi không t. “âu m" bi hi tình th ng yêu, trìu n, chăm sóc uứ ươ ịdàng ng đi đa con. Th là ti ng đc bài tr ng, trong cu nủ ườ ốsách giáo khoa a, ùa nh ng ng kh sâu mãi trong lòng ng cáiư ượ ườ ềngày “hôm nay tôi đi c”. “M còn nh nôn nao, khi cùng bà ngo đi iọ ớg ngôi tr ng và ch ho ng khi ng tr ng đóng i, bà ngo đngầ ườ ườ ứngoài cánh ng nh đng bên ngoài cái th gi mà vào". Ch trong tổ ướ ộth kh ng ng đu cu đi sách mà cô trò nh bé tu th aờ ủng ngày nay tr qua bao nhiêu tâm tr ng. Nào là nôn nao, p, nào là ch iườ ơv i, ho ng... Bên nh nh ng ghép đng bi hi tâm tr ng nhân t, nhàơ ậvăn đã dùng nh ngữ ghép chính ph miêu và con ng khá rõ nét nh :ừ ườ ưDoc24.vnDoc24.vnBà ngo i, ngôi tr ng, ng tr ng, cánh ng. Ngôn ng văn ch ng và dung, ýạ ườ ườ ươ ộnghĩa hài hòa nhau khi ng đc hi và thích thú. Tr tâm tr ng aớ ườ ủng trong bài văn, chúng ta hi ng, ng nh nh ng ni a,ườ ườ ưkhông ch đc ng tu th đp mình mà còn mu “nh nhàng nỉ ượ ẩth và nhiên ghi vào lòng con. ngày nào đó trong đi khi nh i,ậ ạlòng con nh ng xúc bùng khuâng, xao xuy n”. Đi đó có nghĩa làạ ềng mu truy cho sinh kia nh ng cung tâm tr ng đp đườ ẽc cu đi, nh ng ng đc sách đn tr ng trong ngày đu vào t... ườ ượ ườ ộSau nh ng ng và mong c, ng ng nghĩ, liên ng tữ ưở ướ ườ ưở ộnét văn hóa đp Nh t. “M nghe nói Nh t, ngày khai tr ng là ngày lấ ướ ườ ễc toàn xã i... không có tiên nào tiên giáo th tr cho ngủ ươlai... Ai cũng bi ng sai trong giáo anh ng đn th maiế ưở ệsau, và sai li có th đa th đi ch ch hàng sau này...”. Nghĩ vầ ềchuy th gi i, hi rõ và ghi nh trách nhi vinh quang và ng aệ ủchính thân mình vi chăm lo, giáo con cái nói riêng và th tr aả ủđt mình nói chung. lòng ng đp đ, cao bi bao. ng nàyấ ướ ườ ưởc nhà văn Lý Lan sâu và nhân văn bi bao! ếToàn bài văn là ti ng nói tâm nhân ng Ng không tr ti pộ ườ ườ ếnói con ho ai Ng nhìn con ng nh tâm con, nh ng th raớ ườ ựlà đang nói chính mình, đang ôn ni chính mình. Cách vi này làmớ ến đc tâm tr ng, nghĩ, tình nhân t, cũng chính là tác gi Nóiổ ượ ảkhác đi đây là ki văn ch ng tr tình, có tác ng truy nh Nhânộ ươ ẽv ng trong bài văn th th tâm tình nói mình, theo ki “m mìnhậ ườ ộmình bi t, mình mình hay”. Nhà văn cũng y, không răn ai ng nh ng khôế ờc ng mà hóa thân vào nhân tâm đc, nh nhàng, tinh mà vôứ ếcùng th thìa, lay nh nghĩ và tình ng đc. ườ ọTr i, ng trong bài văn, ta hãy ng nghe cu cùng “B quaở ườ ướcánh ng tr ng lù th gi kì di ra”. Đã qua th t, bây gi là cổ ườ ọsinh chúng ta hi răng: “M th gi kì di mà nhà tr ng đã ra choớ ườ ởchúng ta là bao đi u, ng tri th văn hóa, tri th cu ng, đpề ắcho chúng ta bao nhiêu ng, tình đp đo lí làm ng i, tình n, tình th yư ưở ườ ầDoc24.vnDoc24.vntrò, tâm lòng yêu tn ng con ng i, chí, ngh c, tính th thà, lòng dũng m... đươ ườ ểkhông ng ng lên, phát tri ngh c, ph ch toàn di con ng i,ừ ươ ườchu cho ngày mai. qua cánh ng tr ng chính là tu th bé ng nhi uẩ ướ ườ ềkh ng c, ng lên, lên, ng đáng con ngoan, trò gi vàờ ướ ướ ỏcông dân sau này...ố đy, đc bài "C ng tr ng ra” trí tu và tâm nh ng sinh yậ ườ ảchúng ta đc ng, hi bi và rung bi bao đi quý giá. Chúng ta hi uượ ểr ng: "Trong quãng đi đi c, nh ai cũng tr qua ngày khai tr ng đu tiên".ằ ườ ầNh ng ít ai xem trong đêm tr ngày khai tr ng, mình đã làm gì và nghĩ gì.ư ướ ườ ẹĐc bài văn này, ta hi và th thìa lòng th ng yêu, tình sâu ng mọ ươ ẹđi ta và vai trò nhà tr ng đi cu ng con ng i, ng tr ngố ườ ườ ườm ng bao nhiêu, tình dào sâu ng nhiêu. cha, gia đình, th cô, nở ạbè, tr ng luôn luôn hài hoà bó nhau, đa chúng ta vào th gi tu iườ ổtr kì di u, vô cùng đp đ, cao và... không ít nh ng gian truân. Hãy can đm lên,ẻ ảng lính nh đo quân... sách là vũ khí, lù đn tr đa là hoàn uườ ầvà chi th ng là văn minh nhân lo i...ế ạDoc24.vn