Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ngoài hệ điều hành Windows đã học em tìm hiểu thêm một hệ điều hành khác là Chrome OS

ea3c84bb6fdc84423b726e451153e7a8
Gửi bởi: Dương Thị Mỹ Duyên 14 tháng 7 2016 lúc 19:15 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 430 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu