Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập 1 - Bài 38 (SGK tập 1 - trang 124)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy chứng minh rằng AB = CD, AC = BD ?

Hướng dẫn giải

Vẽ đoạn thẳng AD.

∆ADB và ∆DAC có:

ˆA1A1^= ˆD1D1^(so le trong AB//CD)

AD là cạnh chung.

A2^=D2^(So le trong, AC//BD)

Do đó ∆ADB=∆DAC(g.c .g)

Suy ra: AB=CD, BD=ACXem thêm tại: http://loigiaihay.com/bai-38-trang-124-sach-giao-khoa-toan-7-tap-1-c42a5073.html#ixzz4elm8F0eT

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:36:40

Các câu hỏi cùng bài học