Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khái niệm hoá học hữu cơ

1dc1b556c4733964d7babd6fb4b6924f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 10 tháng 7 2018 lúc 15:57:52 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 5:57:19 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 461 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CA. LÝ THUYẾT CƠ BẢN I/ Khái niệm về hợp chất hữu cơ Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, COVD: CH4 C2H2 C6H6 CH3COOH C2H5OH C12H22O11 II/ Phân loại hợp chất hữu cơ. 1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguy Hiđrocacbon no: Chỉ có liên Hiđro cacbon không no: ch Hiđro cacbon thơm: chứa 2/ Dẫn xuất của hidrocacbon. Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyhalogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, h=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU Cợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro. ên kết đơn. Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội. ứa vòng benzen. khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime… Anh tốt nhất! ỌC HỮU CƠ ối: cacbonat, cacbua, xianua…). hiđro của hiđrocacbon dẫn xuất ức, polime…Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! VD: Hiđrocacbon: C4H10 C2H2 CH4 C6H6 C5H12 …….. Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH C6H5NH2 C12H22O11 CH3COOH CH3CHO NH2 CH2 CH2 COOH C3H5(OH)3 ……. II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ. B. BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài 1. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí); b) Màu sắc; c) Độ tan trong nước d) Thành phần nguyên tố. Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên. b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon. c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ. d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống. Bài 3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3. Bài 4.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic. Bài 5. Hãy sắp xếp các chất C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon ĐÁP ÁN Bài 1. Đáp án D. Bài 2. Đáp án Bài 3. HS tự giải Bài 4. Lời giải: Từ C2H4O2 ta có: 60 g/mol; mC 12 24 g; mH g; MO 16 32 g. %C (24 60) 100% 40%; %H (4 60) 100% 6,67%; %O 100% 40% 6,67% 53,33%. Bài 5. Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon C6H6; C4H10 C2H6O; CH3NO2; C2H3O2Na CaCO3; NaHCO3