Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ PENTAX

eb6dc2e03cd362afa4c37161770acf84
Gửi bởi: Technology An Phát 2 tháng 11 2018 lúc 22:23 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 3:54 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 400 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ PENTAX
Máy toàn đạc điện tửPentax R-322
1. Cấu tạo máy toàn đạc điện tửPentax R-322
A- Máy

Máy PenTax-R300

1: Tay cầm.
2: Ống ngắm sơbộ.
3: Ống kính ngắm.
4: Bộphận chứa pin.
5: Ốc khóa bàn độđứng và vi động đứng.
6: Ốc khóa bàn độngang và vi động ngang.
7: Phím nhập liệu.
8: Ốc cân máy.
9: Đếmáy.
1
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

10: Nút mở/ tắt tia laser.
11: Màn hình.
12: Phím chức năng.
13: Nút mở/ tắt máy
B- Các phụkiện kèm theo máy

Hình 10: Vỏbảo vệ
Độchính xác của dòng máy Pentax R-322 được giới thiệu trong

C - Các phím chức năng
Máy toàn đạc điện tửPenTax R-322 có 5 phímchức năng gồm: F1, F2,F3, F4, F5. Bảng mô tảcác
phím chức năng
Phím F Chức năng
Mode A
F1

MEAS

F1

MEAS

F2
F3
F4
F5

TARGET
0 SET
DISP
MODE

Mô tả
Nhấn phím này một lần thì khoảng cách và loại dữliệu đo có thểđược
chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu
Nhấn phím này lần hai thì khoảng cách và loại dữliệu đo khác có
thểđược chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu
Chọn loại gương SHEET / PRISM / REFRECTOLESS
Đưa góc ngang về 0°0’0” bằng cách nhấn hai lần
Chuyển đổi giá trịxuất hiện trên màn hình
Chuyển chếđộMode A sang Mode B và ngược lại
2

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

Mode B
F1
F2
F3
F4
F5

S.FUNC
ANG SET
HOLD
CORR
MODE

Các ứng dụng
Cài đặt tham số về góc
Giữ giá trị góc bằng trên màn hình
Cài đặt tham số : Hằng số gương, nhiệt độ, áp suất
Chuyển chếđộMode B sang Mode A và ngược lại

Ngoài ra, các phím trên còn có các chức năng khác: Bảng mô tảcác chức năng khác

Phím
Chức năng
Mô tả
F1
Di chuyển con trỏ sang trái
F2
Di chuyển con trỏ sang phải
F1

Di chuyển lên trên 5 mục trên màn hình
F2

Di chuyển xuống dưới 5 mục trên màn hình
F3
RETICLE
Thay đổi chiếu sáng lưới chữthập khi bật đèn
F3
Di chuyển con trỏ sang lên trên
F4
LCD
Thay đổi độtương phản của màn hình khi bật đèn
F4
Di chuyển con trỏ sang xuống dưới
F5
ILLU
Thay đổi cường độsáng của màn hình
F5
CLEAR
Xóa các con số
F5
SELECT
Mở cửa sổ lựa chọn
D - Các phím nhập số liệu
Máy toàn đạc điện tửPenTax R-322 có 12 phímsốdùng đểnhập số liệu.
Bảng mô tảcác phím nhập số liệu
Phím
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[ 5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[.]
[+/-]

Ký tự
PQRS
TUV
WXYZ
GHI
JKL
MNO
ABC
DEF

Các ký tự nhập
[@] [.] [_] [-] [:] [/] [0]
[P] [Q] [R] [S] [p] [q] [r] [s] [1]
[T] [U] [V] [t] [u] [v] [2]
[W] [X] [Y] [Z] [w] [x] [z] [3]
[G] [H] [I] [g] [h] [i] [4]
[J] [K] [L] [j] [k] [l] [5]
[M] [N] [O] [m] [n] [o] [6]

[A] [B] [C] [a] [b] [c] [8]
[D] [E] [F] [d] [e] [f] [9]
[.] [,] [:] [;] [#] [ ( ] [ ) ]
[+] [-] [*] [/] [%] [=] [<] [>]
3

Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

2. Cài đặt các thông số cho máy đo
a, Cài đặt góc
Chuyển máy sang chếđộMode B, sau đó thao tác nhưsau: - Nhấn phím F2 [ANG.SET]sẽxuất
hiện màn hình cài đặt góc.
1.Angle / % Grade: Góc hoặc % góc đứng.

Thực hiện: Dùng phím F5 [SELECT]để chọn lựa giữa hai chế độ. Ởđây chọn Angle.
2. H.Angle Input: Nhập vào một góc bất kỳcủa góc nằm ngang. Thực hiện: Dùng các phím mũi
tên đểdi chuyển con trỏtới mục H.angle input sau đó nhấn phím F5 [SELECT]lúc này trên màn
hình xuất hiện cửa sổcho phép ta nhập sốliệu vào.
3. R/L Reverse: Góc nằm ngang tăng khi quay máy từtrái qua phảihoặc ngược lại. Thực hiện:
Dùng phím F5 [SELECT]đểchọn lựaRight hoặc Left. Ởđây chọn Right.
b, Cài đặt hệ số gương, nhiệt độ, áp suất Máy ở chế độ Mode B, nhấnphím F4 [CORR] xuất
hiện màn hình:

1. Prism const: Hằng sốgương. Thực hiện: Dùng các phím mũi tên đểdi chuyển con trỏtới mục
Prism constvà nhấn phím F5 [SELEC]lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổcho phép ta nhập
giá trịcủa hằng sốgương vào.
2. Sheet const: Hằng sốgương giấy. Thực hiện: Dùng các phím mũitên đểdi chuyển con trỏtới
mục Sheet const và nhấn phím F5 [SELECT]lúc này trên màn hình xuấthiện cửa sổcho phép ta
nhập giá trịcủa hằng sốgương vào.
3. Temp: Nhiệt độ. Thực hiện: Dùng các phím mũi tên đểdi chuyển con trỏtới mục Tempvà nhấn
phím F5 [SELECT]lúc này trên mànhình xuất hiện cửa sổcho phép ta nhập giá trịcủa nhiệt
độvào.

4
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

4. Press: Áp suất. Thực hiện: Dùng các phím mũi tên đểdi chuyển con trỏtới mục Pressvà nhấn
phím F5 [SELECT]lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổcho phép ta nhập giá trịcủa áp suất
vào.
5. ppm: Hệsốcải chính nhiệt độ, áp suất. Giá trịcủa hệsốnày sẽtựđộng tính toán khi ta thay đổi
nhiệt độ, áp suất ởmục trên.
3. Đo vẽ chi tiết
a, Cân bằng, định tâm máy Máy có dọi tâm laser mặc định khi mởmáy sẽxuất hiện màn hình cân
bằng và có tia laser chiếu điểm. Nếu laser chiếu điểm chưa bật hoặc trong quá trình đo ta muốn
kiểm tra độcân bằng và lệch tâm của máy thì ta nhấn phím laser trên máy. Cân bằng, định tâm
xong ta nhấn phím ENTđểchuyển sang chếđộđo.
b, Cài đặt trên máy máy có cấu tạo hai chếđộđo là Mode Avà Mode B. Mode Alà chếđộđo không
lưu, tương tựmáy kinh vỹđiện tử. Mode Blàchếđộđo lưu và các chương trình đo khác cũng nằm
trong Mode B.
Trên màn hình Mode A, ta nhấn F5đểchuyển máy sang Mode B.

F1 [S.FUNC]: Các ứng dụng.
F3 [HOLD]: Giữgóc nằm ngang trên màn hình.

Thực hiện: Nhấn phím F3 [ HOLD]1 lần trên màn hình xuất hiện vệt đen ngay ởcác con sốcủa
góc ngang. Lúc này ta xoay máy đi hướng khác thì góc này vẫn không thay đổi.Sau khi bắt mục
tiêu chính xác xong, ta nhấn phím F3 [HOLD]thì góc này lại hoạt động bình thường. Tại màn
hình Mode B, nhấn F1 [S.FUNC]đểvào các ứng dụng, nhấn tiếp phím F2 [MEAS]màn hình xuất
hiện:

5
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

1. Rectangular Coord: Phương pháp đo theo tọa độvuông góc (XYZ).Thực hiện: Khi chọn
Rectangular Coordthì xuất hiện màn hình:

+ Station: Cài đặt điểm đứng máy.

Thực hiện: Khi chọn mục Stationxuất hiện màn hình cho phép nhập tọa độđiểm đứng máy: Ta
nhập lần lượt tên điểm, tọa độX, Y, độcao h và chiều cao máy.
Nhấn F1 [SAVE]:Lưu điểm nếu điểm chưa có trong bộnhớ, sau đó nhấn
F5[ACCEPT].
F2 [LIST]:Liệt kê danh sách các điểm đã có trong bộnhớ, ta chỉcần chọn các điểm có trong danh
sách. Sau khi nhấn phím F5 [ACCEPT]đểchấp nhận điểm đặt máy, lúc này xuất hiện màn hình
cho phép nhập góc phương vị:
F2 [INPUT]:Nhập vào một góc phương vịđã biết trước.
F3 [0 SET]:Đưa góc phương vịvề0º00’00”.
F4 [HOLD]:Giữgóc phương vịđểlấy hướng chuẩn.
6
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

F5 [BSP]:Nhập tọa độđiểm định hướng. Ta có thểnhập góc phương vịtừmàn hình trên, nếu thoát
nhấn phím [ESC].
+ Azimuth: Nhập góc phương vị.
Thực hiện: Khi chọn mục Azimuthxuất hiện màn hình cho phép nhập góc phương vị: Đểnhập tọa
độđiểm định hướng nhấn phím F5 [BSP]xuất hiện màn hình:

Đểnhập tọa độđiểm định hướng ta thao tác tương tựnhưnhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi
nhập xong tọa độ điểm định hướng nhấnphím F1[SAVE]đểlưu điểm vào bộnhớvà nhấn phím F5
[ACCEPT]xuấthiện màn hình:

Quay máy vềđiểm định hướng bắt chính xác vào tâm gương và nhấn phím F5 [ENT],lúc này
xuất hiện màn hình đo:

Ta có thểthực hiện phép đo ngay ởmàn hình trên, nếu thoát nhấn phím [ESC].
+ Measure: Đo đạc Thực hiện: Khi chọn mục Measurexuất hiện màn hình đo.
Màn hình đo 1: Thực hiện đo các điểm chi tiết:
7
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

F1 [MEAS]:Phím đo cạnh.
F2 [SAVE]:Sau khi đo cạnh xong nhấnphím này đểlưu.
F3 [ME/SAVE]:Phím này vừa đo cạnh, vừa lưuđiểm.
F4 [EDIT]:Cho phép thay đổi tên điểm, chiều cao gương, mãđịa vật.
F5 [PAGE]:Khi nhấn phím này xuất hiện màn hình đo 2.

Màn hình đo 2: Thực hiện các ứng dụng cơbản.
F1 [REMOTE]:Tọa độsẽthay đổi khi ta di chuyển ống kính.
F2 [OFFSET]:Cộng thêm hay bớt đi một đoạn.
F3 [STATION]:Nhập tọa độđiểm đứng máy.
F4 [H.ANGLE]:Nhập góc phương vị.
F5 [PAGE]:Khi nhấn phím này xuất hiện màn hình đo
Màn hình đo 3: Màn hình cài đặt và bốtrí điểm.
F1 [EDM]:Cài đặt đo cạnh.
F2 [TARGET]:Chuyển đổi chếđộđo.
F3 [ANG&DIST]:Hiện màn hình góc cạnh.
F4 [STAKEOUT]:Bốtrí điểm ra thực địa.
2. Polar Coord: Phương pháp đo theo tọa độcực (góc, cạnh). Thực hiện: Khi chọn mục Polar
Coordthì xuất hiện màn hình.

8
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

+ Station: Cài đặt điểm đứng máy . Thực hiện: Khi chọn mục Station xuất hiện màn hình cho
phép nhập thông sốcủa điểm đứng máy: Sau khi nhập các thông sốxong, nhấn phím F5
[ACCEPT] đểchấp nhận điểm đặt máy, lúc này xuất hiện màn hình cho phép nhập góc phương
vị:
F4 [INVERS]: Tính góc phương vịcủa hai điểm đã biết tọa độ. Ta có thểnhập góc phương
vịtrong màn hình trên, nếu thoát nhấn phím [ESC].
+ Azimuth: Nhập góc phương vị. Thực hiện: Khi chọn mụcAzimuthxuất hiện màn hình cho phép
nhập góc phương vị:
Nhấn F3 [OSET] 2lầnđểđưa góc bằng về0 00’ 00”, khi đó xuất hiện màn hình yêu cầu bắt điểm
định hướng. Quay máy vềđiểm định hướng bắt chính xác vào tâm gương và nhấn phím F5
[ENT],lúc này trởlại màn hình góc phương vị:
Nhấn phím [ENT]đểchấp nhận góc phương vị, và xuất hiện màn hình đo:

Ta có thểthực hiện phép đo ngay ởmàn hình trên. Nếu thoát nhấn phím [ESC].
+ Measure: Đo đạc. Thực hiện: Khi chọn mục Measure xuất hiện màn hình đo. Màn hình đo 1:
Thực hiện đo các điểm chi tiết.

9
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AN PHÁT
Địa chỉ: Số 29/31/273,phố Trần Cung,P.Cổ Nhuế 1,Q.Bắc Từ Liêm,TP.Hà Nội
Văn phòng dịch vụ Service: Số 73, đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989.423.267- 0924.342.286 Website: http://anphatsurvey.com

F1 [MEAS]:Phím đo cạnh.
F2 [SAVE]:Sau khi đo cạnh xong nhấn phím này đểlưu.
F3 [ME/SAVE]:Phím này vừa đo cạnh, vừa lưu điểm.
F4 [EDIT]:Cho phép thay đổi tên điểm, chiều cao gương, mã địa vật.
F5 [PAGE]:Khi nhấn phím này xuất hiện màn hình đo kếtiếp.
Màn hình đo 2: Thực hiện các ứng dụng.

F2 [OFFSETS]:Cộng thêm hay bớt đi một đoạn.
F3 [STATION]: Cài đặt điểm đứng máy.
F5 [PAGE]:Khi nhấn phím này xuất hiện màn hình kếtiếp.
Màn hình đo 3: Màn hình cài đặt.

F1 [EDM]:Cài đặt đo cạnh.
10
Liên hệ: Kiều Duy Toàn

DĐ:0989.423.267