Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 6 Bài: Đo độ dài

8ee2570c41899ce0953b4d9e737579a3
Gửi bởi: Lazada 17 tháng 6 2016 lúc 14:13 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 14:05 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1029 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": H??ng d?n so?n bi V?t l l?p 6
Bi: ?o ?? di
Ki?n th?c tr?ng tm:
- ??n v? ?o ?? di h?p php c?a n??c Vi?t Nam l mt (k hi?u: m).
L?u v? ??n v? ?o ?? di: Ngoi mt ng??i ta cn dng ??n v? nh? h?n mt l ??ximt (dm), xentimt (cm), milimt (mm) v l?n h?n mt l kilmt (m).
- Khi dng th??c ?o, c?n bi?t gi?i h?n ?o (GH?) v ?? chia nh? nh?t (?CNN) c?a d?ng c? ?o.
L?u khi ?o ?? di:
- C?n bi?t m?t s? d?ng c? thng d?ng ?? ?o ?? di l?n nh?t ghi trn th??c (th??ng ???c ghi tr?c ti?p trn th??c) v ?CNN l ?? di gi?a hai v?ch chia lin ti?p trn th??c (ta c th? l?y s? ghi g?n s? 0 nh?t, r?i chia cho s? kho?ng gi?a hai s? ny ?? xc ??nh ?CNN).
- Tr??c khi ?o ?? di, c?n ph?i ??c l??ng ?? l?a ch?n th??c c GH? v ?CNN thch h?p. N?u l?a ch?n th??c c GH? qu nh? so v?i gi tr? c?n ?o, th s? ph?i ?o lm nhi?u l?n, d?n ??n ?? chnh xc khng cao, ho?c n?u ch?n ?CNN khng ph h?p th c th? khng ?o ???c ho?c ?o v?i sai s? l?n. Khi ?, n?u dng th??c c ?CNN cng nh? th ?o cng chnh xc.