Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 7 : Bài tập về tính lưỡng tính của nhôm oxit, nhôm hiđroxit

Dạng 7 : Bài tập về tính lưỡng tính của nhôm oxit, nhôm hiđroxit

Ví dụ : Cho 100ml dung dịch \(AlCl_3\) 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu ?

Bài làm :

Bài tập

Có thể bạn quan tâm