Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 9 Bài 8. Một số bazơ quan trọng

07087f686d00267df499a032d5ec2e26
Gửi bởi: hoangkyanh0109 14 tháng 9 2017 lúc 0:31 | Được cập nhật: 18 tháng 4 lúc 10:35 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Canxi hiđroxit Ca(OH)2 có tính ch gì?ấ Thí nghi Hi ng, lu ượ ậ,PTHH­ TH1: Hoà tan ít vôi tôi Ca(OH)2 vào ,thu ướđc ch ng màu tr ng là vôi (vôi a). ượ ướ ữL vôi trên ph ể­ TN2: Dùng ng nh gi t, nh gi dd Ca(OH)ố ọ2 (n vôi trong) vào gi qu tím.Nh vài ướ ỏgi dd phenolphtalein không màu vào ng nghi ệđng dd vôi trong.ự ướ­ TN3: Nh dd HCl vào ng nghi :ỏ ệ+ ng 1:Ốđng vôi trong (códung ch phenolphthalein) ướ ị+ ng 2: đng vôi ữ­ TN4: Th vào ng nghi đng vôi ướtrong .­ TN5: Nh dd Naỏ2 CO3 vào ng nghi đng ướvôi trong Ca(OH)2 Kh chuaửKh trùng Di mử ấXây ngự Ca(OH)2 Làm qu tím màu xanhỳ+ Làm dd phenolphtalein màu đỏCa(OH)2 2HCl CaCl2 2H2 OCa(OH)2 CO2 CaCO3 H2OCa(OH)2 Na2 CO3 CaCO3 2NaOHCa(OH)2 ít tan trong cướPh tan thành dd bazầ II. Thang pH Thang pH dùng bi th axit hay baz ơc dung chủ ị+ pH dung ch trung tínhế ị+ pH dung ch có tính ịaxit+ pH dung ch có tính bazế ơ­ pH càng thì baz ơc dd càng và ng i.ủ ượ ạ­ pH càng nh thì axit ộc dd càng và ng iủ ượ •N chanh ép có pH=2ướ•gi có pH=5ấ• có pH=9ộ ở•dd NaOH 1M có pH=14•N ,n mu có pH=7ướ ướ pH và môi tr ng ngườ ốĐi ng th và đng ph thu vào pH ủmôi tr ng:ườM cây tr ng (nh thông) thích đt chua( đt ấaxít) có pH đn 6. ếM rau nh xà lách,rau di p) thích đt ấki có pH đn 9. ếCá thích môi tr ng có pH 7.ợ ườCó tr axít trên th gi mà có pH ướ ư≤3 này tích sông đã gi ch cá và nhi ướ ềsinh khác ng trong c. ngu thu ướ ảnày, ng ta dùng bi pháp trung hoà axít có pH=7.ườ Nh y, tr khi nuôi tr ng lo thu gì, cây gì chúng ướ ảta ph ch ,ho môi tr ng có pH thích p.ả ườ CaOCa(OH)2 CaCO3CaCl212 34Bài pậ Vi các ph ng trình hóa hoàn ươ ểthành chuy hóa sau:ơ ểCaCO3Ca(NO3 )25 Làm bài SGK bài SBTậ ậ So bài tính ch hoá mu iạ