Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng

f9dd5e301b8faef239fcd4fed6f422ea
Gửi bởi: hoangkyanh0109 14 tháng 9 2017 lúc 0:18 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 17:41 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 333 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 30ếKI TRA BÀI CŨỂ? Nêu tính ch hoá Axit và vi PTHH minh ho ?ấ ạTi 30ếTi 30ếTi 30ếAxit sunfuric là ch ng sánh, không màu, ng hai ấl c, không bay i, tan dàng trong và ướ ướ ấnhi nhi tề Bài 4, ti 6ếM AXIT QUAN TR NGỘ ỌAXIT SUNFURIC (H2 SO4 )I. Tính ch líấ ậMu pha loãng Hố2 SO4 đc ta ph rót Hặ ừ2 SO4 đc vào không đc làm ng ướ ượ ượ Các em hãy quan sát đng axit Họ ự2 SO4 đc đc SGK ọ nh xétậTi 30ếH2 OH2 SO4 cách pha loãng dung ch axit sunfuricư ịTi 30ếB nh nhân ng axitệ ỏTi 30ếB nh nhân ng axitệ ỏTi 30ếC¸ch pha lo·ng an toµnTi 30ếII. Tính ch hoá Hấ ọ2 SO4 :1. Axit sunfuric loãng Có đy tính ch ộaxitTi 30ế2. Axit sunfuric đc có nh ng tính ch hoá riêng:ặ ọa) Tác ng kim lo :ụ Hi ng: ượ­ Lá đng tan n, dd màu xanhồ ạ­ Có khí không màu thoát ra, mùi là khí SOắ2 PTHH: Cu H2 SO4 đc 0tCuSO4 SO2 ↑+ H2 Cu H2 SO4 loãng ph ng không ra ả2 Chú ý: H2 SO4 đc tác dung đc các kim lo trong ượ ạdãy kim lo i(tr Au, Pt).: ừTQ: Kim lo Hạ2 SO4 đc Mu (max) SOặ ố2 H2 O0tThí Nghi m: