Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 9 Bài 3. Tính chất hoá học của axit (1)

500961c036802679ea56ccec51c0bfa6
Gửi bởi: hoangkyanh0109 14 tháng 9 2017 lúc 0:15 | Được cập nhật: 28 tháng 2 lúc 6:13 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ HÓA 9ỌGiáo viên LÊ THÁI ANCâu Hãy nêu tính chất vật lí và hóa học của Lưu huỳnh dioxit () TRẢ LỜI Tính chất vật lí là chất khí không màu mùi hắc độc (gây ho viêm đường hô hấp ... nặng hơn không khí .Tính chất hóa học 1. Tác dụng với nước →2. Tác dụng với bazơ Ca Ca →3. Tác dụng với oxit bazơ Câu Hoàn thành dãy PƯHH sau TRẢ LỜI(1) S(2): →(3): NaOH O(4): Na2 SO3 H2 SO4 Na2 SO4 SO2 H2 Tit Bài 3ếTÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXITTi –Bài TÍNH CH HÓA CU ẢAXITI, Tính chất hóa học cuả axit :1, Axit làm đổi màu chất chỉ thị(quỳ tím):a, Thí nghiệm (SGK) :b, Hiện tượng :- Giấy quỳ tím từ màu tím chuyển sang màu đỏ .c, Nhận xét :- Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. Đây là hi nh bi dung ch ịaxit.2, Axit tác dụng với kim loại :a, Thí nghiệm (SGK) :b, Hiện tượng :- Kim loại bị hòa tan đồng thời có khí không màu bay ra ngoài.c, Nhận xét :-Phản ứng sinh ra muối và khí hidro.-PTHH :2.Al 3.H2 SO4 Al2 H2Fe 2.HCl ZnCl2 H2 Kim lo Axit Mu Ti –Bài TÍNH CH HÓA CU ẢAXITI, Tính chất hóa học cuả axit :3, Axit tác dụng với bazơ:a, Thí nghiệm (SGK) :b, Hiện tượng :- Cu bị hòa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam c, Nhận xét :-Cutác dụng với dung dịch axit tạo ra muối có màu xanh lam.-PTHH :Cu+ H2 SO4 Cu Baz Axit Mu 4, Axit tác dụng với oxit bazơ:a, Thí nghiệm (SGK) :b, Hiện tượng :- bị hòa tan tạo thành dung dịch màu vàng nâu. c, Nhận xét :-tác dụng với dung dịch axit tạo ra muối sắt (III) có màu vàng nâu.-PTHH 6.HCl Oxit baz Axit Mu Ti –Bài TÍNH CH HÓA CU ẢAXITI, Tính chất hóa học cuả axit :II, Axit mạnh Axit yếu :-Axit mạnh HCl H2 SO4 HNO3 ...-Axit yếu H2 H2 CO3 .... Thế nào là axit mạnh thế nào là axit yếu ?-Axit nh có các tính ch hóa ấh c: ph ng nhanh kim lo ạv mu cacbonat dung ch ẫnhi ...ệ ố-Axit uế có các tính ch hóa c: ọph ng ch kim lo ớmu cacbonat dung ch ẫnhi kém ...ệBài Tính ch hóa ấh Axitọ ủTính ch hóa ấh axitọ ủLàm đi màu ổch ch th ị( qùy tím Kim lo ạAxit mu Axit Baz →mu Axit Oxit baz mu ố+ Axit nh ạAxit uếAxit nh ạHCl H2 SO4 HNO3 ... Axit uế H2 H2 CO3 ....Bài Tính ch hóa ấh Axitọ ủTính ch hóa ấh axitọ ủLàm đi màu ổch ch th ị( qùy tím Kim lo ạAxit mu Axit Baz →mu Axit Oxit baz mu ố+ Axit nh ạAxit uếAxit nh ạHCl H2 SO4 HNO3 ... Axit uế H2 H2 CO3 ....N DUNG BÀI CỘ Ọ420169056E68206306612028682F 54056E682063066128682F 4C046D0569047520326308280679026D 4B494126 41236D7551 4162232B204F 4145413E 41494832 534F344833 202C20 4157 203A 4832 53202C32 4333 202C20 420169056E68206306612028682F 54056E682063066128682F 4C046D0569047520326308280679026D 4B494126 41236D7551 4162232B204F 4145413E 41494832 534F344833 202C20 4157 203A 4832 53202C32 4333 202C20TRÒ CHƠI ÔNG TR VUI ỜNH NỘ123 456 Câu Khi nh dung ch axit vào qu tím thì qu tím tỏ màu tím chuy thành màu­ gì ?ể Đáp án Màu đỏCâu Ch nào sau đây không tác ng axit clohidric ớho axit sunfuric loãng Zn Al Fe CuO Ag ?ặĐáp án AgCâu Khi cho axit tác ng oxit baz thì ph ẩcura nó là gì ?Đáp án Mu và Oố Câu Axit nh tác ng mu nào nhanh ?ạ ốĐáp án Mu cacbonatốCâu Axit tác ng cái nào ch ?ế ậĐáp án Kim lo iạCâu Khi Cutác ng dung ch Hụ ị2 SO4 ra dung ch ịmu có màu gì ?ố Đáp án Màu xanh lam