Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình học 11 Chương I. §5. Phép quay (1)

1900cb9527fc29b8b8abe35291820354
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 8 2017 lúc 6:57 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:11 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 3BÀI PHÉP QUAYPHÉP QUAYGIÁO VIÊNGIÁO VIÊN: ĐÀO THÚY DUNGĐÀO THÚY DUNGVí dụ mở đầu: Trong mặt phẳng, cho điểm cố định, điểm khác O, một góc lượng giác Dựng điểm M’ thỏa mãn:0 90'; 'OM OMOM OM    Gi i:ả BÀI PHÉP QUAYMM’O090 M’MO090 BÀI PHÉP QUAYI. Định nghĩaO MM ’O: tâm quay góc quay Phép quay được xác định khi nào?M’: ảnh của qua Q(O, )VVíí 1ụ 1ụ::Có phép quay nào bi ’, ’, thành ?090Các đi ’, ’, là nh các đi qua phép quay tâm góc quayB'A'OA BPhép quay tâm góc quay090 Tr i:ả ờPHÉP QUAYPHÉP QUAYVí dụ Tìm góc quay thích phép ểquay tâm O­ Bi đi thành đi Bế ể­ Bi đi thành đi Dế ể0( ,45 OQ B0( ,60 )OQ DBÀI PHÉP QUAYI. Định nghĩa• ĐN:'( )( ')( 'OM OMOOM OMM MQ MO CÝ Hướng quayO MM’OM’ M00Hai bánh xe và quay theo ng nào?ướHai bánh xe và quay theo ng nào?ướB A10I. ĐNH NGHĨA PHÉP QUAYỊOA’ ABB’1.A 2.A A’ 3.A B’ ?4. A?Ví 2: ụTìm các phép quay tâm bi n:ế Bài 3: PHÉP QUAY