Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án môn Tin Căn Bản tiết 12

0a063cba83faee4bc1db0be2a74e5906
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 8 tháng 8 2020 lúc 23:27 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 22:05 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 297 | Lượt Download: 1 | File size: 0.028134 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 12 Thời gian thực hiện: 6 tiết Bài học trước: Bài 14 Các hàm với kết xuất dữ liệu (tiếp) Thực hiện ngày.............................Lớp:.............................. TÊN BÀI: Chương V. Bảng tính Excel Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu (tiếp) Bài 15. Làm việc với WorkSheet MỤC TIÊU CỦA BÀI  Về kiến thức: - Trình bày được các hàm logic, hàm ngày tháng - Trình bày được được hàm tìm kiếm VLOOKUP(), HLOOKUP(). - Trình bày và so sánh được Workbook và WorkSheet  Về kỹ năng: - Sử dụng được các hàm logic, hàm ngày tháng vào các bài toán đơn giản. - Sử dụng được các hàm tìm kiếm VLOOKUP(), HLOOKUP() vào các bài toán đơn giản.  Về thái độ: - Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC  Giáo án, giáo trình  Máy chiếu, phấn, bảng viết HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC  Phần lý thuyết, thao tác mẫu, kết thúc: thảo luận, tập trung cả lớp  Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: từ 1 đến 2 học sinh/1 máy, 4 học sinh 1 nhóm I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp Thời gian: 05 phút II. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT 1 2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Dẫn nhập - Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề vào bài mới - Kiểm tra trắc nghiệm - Trả lời câu hỏi khách quan, chọn đáp án đúng. - Giới thiệu vào bài mới. - Lắng nghe Giới thiệu chủ đề - GV giới thiệu tên bài - Lắng nghe, ghi nhớ Chương V. Bảng tính Excel - Ghi bảng - Quan sát, ghi chép Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu (tiếp) Bài 15. Làm việc với WorkSheet 3 Giải quyết vấn đề A. Mục tiêu - Trình bày các mục - Lĩnh hội các mục tiêu về kiến thức, kỹ tiêu và xác định năng, thái độ. nhiệm vụ học tập. B. Nội dung I. Nội dung lý thuyết Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu - Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ. quan 14.9. Hàm logic AND, OR - Trình bày vấn đề. - Thực hiện thao tác. 14.10. Hàm tính số ngày (DAY360,DATEVA - Lắng nghe và ghi LUE,…) nhớ 14.11. Hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP,……) Bài 15. Làm WorkSheet 15.1. WorkBook và việc với - Trình chiếu trực - Thực hiện thao tác. quan - Trình bày vấn đề. - Lắng nghe và ghi THỜI GIAN WorkSheet nhớ 15.2. Tạo thêm một bảng tính Hệ thống lại kiến thức - Đặt câu hỏi trắc - Suy nhĩ và quan sát nghiệm - Trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ II. Trình tự thực hiện 1. Chuẩn bị - Máy tính cài MS.Excel 2. Thực hành o Bước 1: Khởi động MS. Excel o Bước 2: Chọn và nhập hàm o Bước 3: Sử dụng hàm logic AND, OR o Bước 4: Sử dụng hàm tính số ngày (DAY360, DATEVALUE,…) o Bước 5: Sử dụng hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP,… o Bước 6: Lưu bảng tính o Bước 7: Thoát khỏi MS.Excel - Thao tác mẫu kết hợp giải thích - Trình bày trình tự thực hiện - Quan sát, ghi chép - Lắng nghe, ghi chép - Quan sát, ghi nhớ - Thao tác mẫu - Trình bày vấn đề 3. Đánh giá kết quả - Gọi học sinh thao - Thực hiện lại theo trình tự tác lại. - Nhận xét III. Tổ chức luyện tập - Quan sát quá trình - Thực hành trên máy thực hành của sinh viên - Lắng nghe, ghi nhớ - Phát phiếu luyện tập - Quan sát, ghi nhớ, - Trả lời thắc mắc thực hiện - Hướng dẫn lại ( nếu - Lắng nghe, ghi cần thiết) chép, ghi nhớ. - Nhận xét quá trình thực hành, rút kinh nghiệm. 4 Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ - Củng cố lại kiến thức, - Lắng nghe, ghi nhớ kỹ năng, thái độ - Nêu câu hỏi kiểm tra - Suy nghĩ, trả lời kiến thức - Thực hiện lại một số - Quan sát, ghi nhớ thao tác cần thiết - Các lỗi thường gặp - Tổng kết bài - Đánh giá lại kết quả của sinh viên - Lắng nghe, ghi nhớ - Trình bày vấn đề - Suy nghĩ, trình bày - Trình bày một số sai vấn đề hỏng thường gặp và - Quan sát, phân tích định hướng cho học một số sai hỏng để sinh tự tìm nguyên tìm nguyên nhân và nhân và cách khắc biện pháp khắc phục phục. dựa vào kiến thức đã học - Lắng nghe, ghi chép - Tổng kết bài học - Trả lời thắc mắc của - Đưa ra thắc mắc cần giải đáp học sinh 5 Hướng dẫn tự học - Đọc tài liệu liên quan tới bài học, tham khảo trên Internet. - Giao bài tập về nhà III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ………………………………………………………………………………………… ……………. ………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………… TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày.....tháng ........năm........ GIÁO VIÊN Võ Thị Hường