Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án môn Ngữ văn lớp 12 bài 48

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 13 tháng 5 2019 lúc 15:50 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 2:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0.039424 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đọc thêm:

BẮT SẤU RỪNG U MINH HẠ
(Trích " Hương rừng Cà Mau ")
(Sơn Nam)

A. MỤC TIÊU:
Giúp dẫn học sinh:
- Cảm nhận được nét riêng của thiên nhiên và con người vùng U Minh
Hạ.
- Phân tích tính cách, tài nghệ của nhân vật Năm Hên.
- Chú ý những đặc điểm kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ đậm đà màu
sắc Nam Bộ của Sơn Nam.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Nêu vấn đề Gợi mở.
C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
* Giáo viên: Soạn giáo án.
* Học sinh : Soạn bài.
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Tóm tắt ngắn gọn truyện ngắn Rừng xà nu của
Nguyễn Trung Thành. Nêu chủ đề của tác phẩm?
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động thầy và trò
Nội dung kiến thức
-Giáo viên hướng dẫn học sinh I. Vài nét chung:
tìm hiểu về nhà văn Sơn Nam và 1. Nhà văn Sơn Nam.
đoạn trích.
- Tên khai sinh: Phạm Minh Tài.
-Học sinh đọc tiểu dẫn và tóm - Quê: Kiên Giang.
lược những ý cơ bản.
-Tham gia Cách mạng từ năm 1945 và hoạt
động văn nghệ thời kháng chiến chống Pháp ở
khu 9.
-Tập truyện "Hương rừng cà 2. Tập truyện "Hương rừng Cà Mau".
Mau" đề cập đến nội dung gì?
- Nội dung: Viết về thiên nhiên và con người
vùng rừng U Minh với những con người lao
động có sức sống mãnh liệt, sâu đậm ân nghĩa
và tài ba can trường.
- Nghệ thuật: Dựng truyện li kì, chi tiết gợi
cảm, nhân vật và ngôn ngữ đậm màu sắc Nam
Bộ.
Hướng dẫn đọc hiểu nội dung- II. Hướng dẫn đọc hiểu nội dung và nghệ
nghệ thuật đoạn trích.
thuật đoạn trích:
1. Thiên nhiên và con người U Minh Hạ.
a. Thiên nhiên: bao la kì thú …
- Qua đoạn trích, anh (chị) nhận b. Con người: Có sức sống mãnh liệt, đậm sâu
thấy thiên nhiên và con người ân nghĩa và cũng đầy tài ba dũng trí, gan góc

vùng rừng U Minh Hạ có những can trường.
đặc điểm nổi bật nào?
+ Tất cả những điều đó tập trung ở hình ảnh
ông Năm Hên, một con người sống phóng
khoáng giữa thiên nhiên bao la kì. Tài năng đặc
biệt của ông là bắt sấu. Tính cách và tài nghệ
- Nêu những thành công về mặt của ông tiêu biểu cho tính cách của con người
nghệ thuật của đoạn trích?
vùng U Minh Hạ.
3. Những nét đặc sắc về nghệ thuật:
- Nghệ thuật kể chuyện: dựng chuyện li kỳ,
nhiều chi tiết gợi cảm.
- Nhân vật giàu sức sống.
- Ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương Nam Bộ.

4. Củng cố: Nắm: Nội dung và nghệ thuật tác phẩm.
5. Dặn dò: Tiết sau học Đọc văn "Những đứa con trong gia đình".