Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lớp 7 môn lịch sử bài 7

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 24 tháng 5 2019 lúc 21:18:25 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 22:19:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 472 | Lượt Download: 2 | File size: 0.020331 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tiết 9. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: HS nắm được - Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội - Thể chế chính trị của nhà nước phong kiến 2. Kĩ năng: Làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hóa các sự kiện, biến cố lịch sử từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết 3.Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch s ử, thành t ựu văn hóa sử từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Bản đồ châu Âu, châu Á - Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây 2. Chuẩn bị của HS: Học bài, soạn bài trước khi đến lớp III. DỰ KIÊN PHƯƠNG PHÁP 1. Chủ đạo: vấn đáp, trực quan, động nảo, trình bày 1 phút. 2. Bổ trợ: gợi mở, diễn giải. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. HOẠT HOẠT CỦA GV 1.Ổn định lớp (1p): Kiểm tra sỉ số 2.Kiểm tra bài củ (5p) -H: Sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Ăngco được biểu hiện như thế nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Lớp trưởng báo cáo. -Từ TK IX -> XV: Thời kì Ăngco -Sản xuất nông nghiệp phát triển -Xây dựng các công trình kiến trúc độc đáo -Mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực -Đối nội: Hỏi: Em hãy trình bày chính sách đối + Chia đất nước để cai trị nội và đối ngoại của các vua Lạn + Xây dựng quân đội Xạng -Đối ngoại: +Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng + Kiên quyết chống xâm lược NỘI DUNG * XVIII – XIX: suy yếu 3.Bài mới (39p):Giới thiệu bài mới: -Tiếp nhận thông tin. …… *HĐ1: Sự hình thành và phát triển của XHPK -Yêu cầu HS đọc SGK ( giảm tải) - HS đọc phần 1 -Chuyển ý …. -Tiếp nhận thông tin *HĐ2: Cơ sở kinh tế – xã hội của -Giống: đều sống nhờ nông XHPK. nghiệp là chủ yếu -Yêu cầu: HS đọc SGK -Khác: + Phương Đông: Bó hẹp -H: Theo em, cơ sở kinh tế của XHPK ở công xã nông thôn ở phương Đông và châu Âu có điểm gì + Châu Âu: đóng kín trong lãnh giống và khác nhau ? địa phong kiến -H: Trình bày các giai cấp cơ bản trong XHPK ở cả phương Đông và châu Âu -H: Hình thức bóc lột chủ yếu trong XHPK là gì ? -H: Nền kinh tế phong kiến ở phương Đông châu Âu còn khác nhau ở điểm nào ? -Chuyển ý:… *HĐ 3: Nhà nước phong kiến. -Yêu cầu: HS đọc phần 3 -H: Trong XHPK, ai là người nắm quyền lực ? -H: Chế độ quân chủ là gì ? 1. Sự hình thành và phát triển của XHPK (5p) Giảm tải 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của XHPK (18p). -Cơ sở kinh tế Nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và 1 số nghề thủ công. SX đóng kín ở -Phương Đông: địa chủ – nông các công xã nông thôn dân (phương Đông) hay các lãnh Châu Âu: lãnh chúa – nông nô địa (Phương Tây). - Bóc lột bằng địa tô -Xã hội +Địa chủ – Nông dân -Phương Tây xuất hiện các ( phương Đông) thành thị trung đại. +Lãnh chúa – Nông nô (châu Âu) -Phương thức bóc lột: Địa tô -Riêng XHPK phương Tây TK XI công thương nghiệp phát -Tiếp nhận thông tin. triển. -HS đọc SGK -Vua là người đứng đầu bộ máy Nhà nước phong kiến -Thể chế Nhà nước do Vua đứng đầu -H: Chế độ quân chủ ở châu Âu và -Phương Đông: Vua có rất phương Đông có gì khác biệt ? nhiều quyền lực  hoàng đế -Châu Âu: Lúc đầu hạn chế trong các lãnh địa  TK XV: quyền lực tập trung trong tay vua 3. Nhà nước phong kiến . (12p) - Thể chế Nhà nước: Vua đứng đầu  Chế độ quân chủ - Chế độ quân chủ ở phương Đông và châu Âu có sự khác biệt: + Mức độ + Thời gian 4.Củng cố (4p)  Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu theo mẫu sau: Phong kiến phương Đông Phong kiến châu Âu Cơ sở kinh tế – xã hội: Cơ sở kinh tế – xã hội: .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. -Nhà nước - Nhà nước .................................................. .................................................. 5.Dặn dò (1p) -Học bài -Chuẩn bị bài 8 (phần lịch sủ Việt Nam) +Tổ chúc bộ máy nhà nước thời Ngô +Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước ntn -Ghi nhớ. *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………