Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 6

d2d84e71aa5f97cac3adfd81e11a934d
Gửi bởi: hoanghaish 6 tháng 12 2016 lúc 1:37 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 19:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 411 | Lượt Download: 30 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Ngy son:22/8/2012
Ngy ging:

Ch im thng 9: truyn thng nh trng

I. mc tiu gio dc
- Gip hc sinh hiu c v truyn thng tt p ca trng v nhng thnh tch tt p ca lp.
- Phn khi t ho v trn trng truyn thng ca trng lp.
- C thi quen chp hnh ng ni quy, k lut ca trng, ra sc hc tp rn luyn, bo v v vun p truyn thng tt p .
II. ni dung
Hot ng 1:
Tho lun ni quy v nhim v nm hc mi
1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c ni quy ca nh trng v nhim v nm hc mi
- C thc tn trng ni quy nhim v, tch cc rn luyn, thc hin tt ni quy nhim v nm hc mi.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni quy:
- Ni quy nh trng.
- Thc hin tt nhng nhim v ch yu ca nm hc mi m hc sinh cn bit.
b, Hnh thc hot ng
- Nghe gii thiu v ni quy- nhim v ca nm hc.
- Trao i tho lun trong lp.
- Vn ngh.
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Mt bn ni quy ca nh trng.
- Mt bn ghi nhim v ch yu ca nm hc.
- Mt s bi ht, cu chuyn.
b,V t chc
- GV nu yu cu k hoch hc tp nhng ni quy quy nh ca nh trng, nhim v nm hc mi v cc cu hi hc sinh tho lun.
- Cung cp cho hc sinh ni quy ca trng hc sinh hiu.
- Chun b mt s bi ht cu chuyn k to khng kh phn khi.
4. Tin hnh hot ng
a, Nghe gii thiu ni quy nhim v ca nm hc mi
GV gii thiu ni quy
- HS i hc n mc ng, trang phc qun en, o trng, dp quai hu, khn .
- Thc hin tt n np: i hc ng gi, hc bi lm bi y trc khi n lp.
- Tham gia y cc bui hot ng ngoi kho.
- C thc gi gn v sinh mi trng chung.
- Khng vi phm cc iu cm: ni tc chi by, nh nhau, ht thuc, khng mang dao nhn, cc v?t c th? gy thng tch, khng tro lan can, sn thng, khng mang bng trong trng, khng b cnh bt l, chi bi-a, in t...
- xe ng quy nh, khng i xe p trong trng.
- Lao ng nghim tc an ton
b, Tho lun nhm
Chia lp lm 4 nhm, mi t l mt nhm.
- Cc t trng l nhm trng.
Nhm1:
? Cho bit ngi HS THCS khi n trng phi thc hin tt nhng ni quy no ca trng ra.
Nhm 2:
? Hy cho bit nhim v ca nm hc 2011-2012.
Nhm 3:cho bit nh trng quy ??nh nhng iu cm no i vi hs.
- i din cc nhm ln trnh by kin ca nhm mnh.
- GV tng kt li
c, Vui vn ngh
Ht tp th : - Cho ngi bn mi n
- Bi ca i hc
K chuyn
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: tuyn dng thc ca cc em, trt t nghim tc thc hin cc hot ng
- ng vin hs c gng thc hin tt ni quy, nhim v nm hc.

Hot ng 2:

Tp cc bi ht quy nh
1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c s cn thit phi thuc v nh cc bi ht quy nh cho la tui HS THCS.
- Bit cch hc v luyn tp cc bi ht quy nh.
- Hng hi phn khi c trch nhim hc cc bi ht quy nh
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Nhng bi ht c nh trng quy nh mi HS THCS phi thuc c th s dng trong cc hot ng chung ca lp, trng.
b, Hnh thc hot ng
- Hc ht
- Gii thiu bi ht, cch ht
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc bi ht quy nh
b, V t chc
- GV lp danh sch cc bi ht quy nh, ph bin ca HS.
- Yu cu HS nghe GV ht trc mt ln.
- Giao cho cn s vn ngh gip lp tp ht, dy lp ht
4. Tin hnh hot ng
a, L do:
- Hc bi ht l mt trong nhng yu cu do nh trng quy nh. Phi hc c th s dng trong cc hot ng chung ca lp, trng.
- Cho mt vi hs pht biu suy ngh ca mnh
b, Tp ht
- Gio vin gii thiu nhng bi ht quy nh
+ Em yu trng em
+ Bn phng tri
+ Bi ca i hc
+ Cho ngi bn mi n
+ Cnh chim tui th
- GV ht mu trc 1 ln.
- Cn s cho cc bn ht th.
- Bi no thuc th n li, bi no cha thuc th dy tng cu cho n khi thuc.
- C th cho cc dy, cc bn thi ht xem bn no ht thuc hn, hay hn.
- Nu ht thi gian, v nh hc sinh t n, t ht ht c trong nhng bui hot ng tip theo.
5. Kt thc hot ng
- GV nhc nh hc sinh v nh n li cc bi ht trn.
- Nhn xt bui hot ng:
a s cc em c thc nghim tc, hc thuc nhanh, ng cc bi ht. Cn mt s em cha thuc yu cu v nh tip tc hc.
VI. nh gi kt qu hot ng theo ch im thng 9
a, Hc sinh t nh gi
- Em thu hoch c g qua cc hot ng c th
b, Em t xp loi kt qu hot ng ca bn thn mc no ?

Ngy: ...... thng 8 nm 2012
TT k duytLng Quc Khnh

Ngy son: 24/9/2012
Ngy ging:
Ch im thng 10: chm ngoan hc gii
I. mc tiu gio dc
- Gip hc sinh hiu c ni dung ngha li dy ca Bc H trong th gi cc hc sinh nhn ngy khai ging nm hc u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho.
- C thi ng n, c trch nhim trong hc tp.
- Bit hc tp c k hoch, c phng php tt, bit on kt gip nhau trong hc tp theo li dy ca Bc H.
II. ni dung
Hot ng 1: nghe gii thiu th bc
1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c s quan tm chm lo ca Bc i vi th h tr v ni dung ngha li dy ca Bc trong th gi hc sinh c nc nhn ngy khai trng nm hc u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho 9/1945 v th gi ngnh gio dc ngy 16/10/1968.
- C thi hc tp ng n, quyt tm hc tp rn luyn tt theo li dy ca Bc H knh yu.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Th Bc H gi hs c nc nhn ngy khai ging nm hc u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho 9/1945 (trch).
- Th Bc H gi nghnh gio dc ngy 16/10/1968 ( trch)
b, Hnh thc hot ng
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Chun b hai bc th ca Bc H c trc lp
- Chun b cu hi tho lun
? Bc khuyn hs phi lm g
? Nhng cu no trong th cn ch nht ? v sao?
? Suy ngh v nhim v hc tp ca mnh
- Mt s tit mc vn ngh, bi ht, cu chuyn v Bc i vi thanh thiu nin.
b,V t chc
- GVCN hng dn cn b lp xy dng chng trnh hot ng
+ Nghe th Bc
+ Tho lun th Bc
+ Ca ht v Bc
- K hoch thc hin
+ iu khin chng trnh
+ Ngi c th
+ Trang tr lp: khu hiu, khn tri bn, l hoa, nh Bc.
+ Mi i biu.
+ iu khin chng trnh vn ngh.
4. Tin hnh hot ng
- Ht tp th : Lp chng mnh
- Tuyn b l do, gii thiu i biu, chng trnh lm vic.
- Bc H : hai ting thing ling y in m trong tri tim mi ngi Vit Nam. Ngi dnh chn cuc i mnh cho c lp t do ca dn tc. Sinh thi d bn trm cng nghn vic nhng Bc lun dnh s quan tm c bit, tnh yu thng v b bn i vi thanh thiu nin v nhi ng.
- i biu: GVCN
- Chng trnh: c th, tho lun, vn ngh
- Thc hin chng trnh
+ Gii thiu bn: ..............c th cho c lp nghe
+ Hng dn tho lun
T 1: cu 1
T 2: cu 2
T 3: cu 3
- ngha: hiu c s quan tm lo lng ca Bc, xc nh c thi hc tp ng n, quyt tm thc hin tt theo li Bc dy
- GVCN tng kt kin trao i, nhn nh qua th ca Bc gi cho hs nhn ngy khai trng u tin c ngha rt ln, l ngun ng vin khch l cho cc em, ng vin c v cho cc em cc em xc nh thi hc tp ca mnh mt cch ng n, tm phng php hc ph hp nng cao kt qu hc tp.
- Vn ngh: ht tp th, c nhn.
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: tuyn dng thc ca cc em, trt t nghim tc thc hin hot ng
- Nhc nh hot ng sau: vit bng ng k thi ua, l giao c thi ua ca cc t.
Hot ng 2:
Trao i kinh nghim hc tp cp THCS
1. Yu cu gio dc.
- Gip h/s bit c nhng kinh nghim hc tp tt.
- T tin ch ng, hc hi vn dng kinh nghim tt t kt qu cao trong hc tp.
2. Ni dung hnh thc hot ng
a. Ni dung
- Trao i kinh nghim hc tp cp THCS
b. Hnh thc hot ng
- Nghe gii thiu kinh nghim hc tp
- Trao i, tho lun, giao lu
3. Chun b hot ng
a. Phng tin hot ng
- Bn bo co kinh nghim hc tp ca cc bn, trao i ca gio vin.
- Cc bo co kinh nghim hc tp ca tng b mn.
- Mt s tit mc vn ngh.
b. V t chc
- gio vin ch nhim ngh cc gio vin b mn gii thiu c h/s c kinh nghim hc tt cc mn trao i.
+ Mn ton
+ Mn vn
+ Mn l
- Hc sinh suy ngh v tr li cu hi: v sao phi i mi phng php hc tp.
- Gio vin ch nhim nu mc ch ca hot ng thng nht chng trnh ni dung k hoch.
- Phn cng ngi iu khin chng trnh:
- Th k :
- Trang tr lp :
4. Tin hnh hot ng
- Ht tp th : Em yu trng em.
- Tuyn b l do, gii thiu i biu.
- Thc hin chng trnh.
Ngi dn chng trnh ln lt mi bo co vin ln bo co kinh nghim hc tp ca mnh.
- Trao i tho lun giao lu.
- GVCN tng kt rt ra bi hc kinh nghim hc tp tt trng THCS.
hc tp tt tu thuc vo c trng ca b mn la chn phng php hc ph hp nht. Trc ht trn lp phi ch nghe ging, ghi chp bi y hng hi pht biu kin xy dng bi nh bi lu, ch no cha r cha hiu th hi thy c bn b. nh phi t hc bi lm bi y , hc thuc, hiu l thuyt trc khi lm bi tp. C th tm ti c nhiu cch gii khc nhau, gp bi kh phi suy ngh tm ti khng nn ch. Nu khng lm c th phi hi bn b thy c hng dn gii quyt. Ngoi ra cn c thm ti liu, sch tham kho, trn thc t mi phng tin.
Tu c trng b mn c s tay vn hc, ton hc ghi cng thc kin thc c bn nht.
Vn ngh: cc t
Vn ngh c nhn
Tr chi tp th:gii bi ton nhanh
Cu : nguyn c ngha l hai
Thm huyn trng ip tri di trung du
Thm nng vinh d tui th
Cng d sinh hot n c thi ua
(i)
Bn em hai a cng tn
a ng sch v, a trn mi u
(ci cp sch, cp tc)
5. Kt thc hot ng
- Li cm n cc anh ch, chc sc kho, cam kt c gng hc tt.
- Tuyn b kt thc.
Ngy: 28 thng 9 nm 2012
TT k duytLng Quc Khnh
Ngy son: 22/10/2012
Ngy ging:

Ch im thng 11: tn s trng o

I. mc tiu gio dc
- Gip hc sinh hiu c cng lao to ln ca thy c gio.
- C thi bit n knh trng cc thy c.
- C nhng hot ng th hin lng nh n thy c.
II. ni dung
Hot ng 1:
l ng k thi ua thng hc tt- tun hc tt
1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c mc ch ngha v nm vng ni dung thi ua ch tiu ca thng hc tt, tun hc tt.
- T gic v quyt tm hc tp n p cng n ca cc thy c gio.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Chng trnh hnh ng ca lp trong thng 11 v trong tun cao im ca thng.
- Cc c nhn ng k thi ua thc hin tt chng trnh hnh ng ca lp.
- Cc t ng k thi ua.
- Vn ngh.
b, Hnh thc hot ng
- L ng k thi ua
- Ht k chuyn
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Bn chng trnh hnh ng ca lp
- Bn ng k ca t c nhn.
- Mt vi tit mc vn ngh
b, V t chc
- GV v cn b lp : xy dng chng trnh hnh ng ca lp
- Hng dn hs (t trng) vit thi ua.
- Hng dn cc t vit bn ng k thi ua (sau khi tho lun nht tr)
- Mi hs, mi t chun b mt tit mc vn ngh.
- Phn cng lp trng trnh by chng trnh hnh ng ca lp.
- Lp ph hc tp iu khin chng trnh chung.
- Lp ph vn ngh iu khin vn ngh
- Th k :
- Trang tr lp
4. Tin hnh hot ng
- Ht tp th : Lp chng mnh
- Tuyn b l do, gii thiu i biu.
- Lp trng trnh by chng trnh hnh ng ca lp cho mng ngy nh gio Vit Nam
- Ch tiu:
+ Vn ho: 100% hc sinh hc bi, lm bi y trc khi n lp, hng hi pht biu kin xy dng bi, thi ua dnh nhiu im tt dng ln thy c.
+ o c : Phn u 100% hs ni li hay lm vic tt, thc hin tt mi ni quy ca trng lp, khng ni tc, chi by, khng gy g nh nhau, on kt gip nhau cng tin b.
+ Hot ng i : tham gia y nhit tnh cc hot ng ca lin i.
- Bin php : mun thc hin tt cc ch tiu i hi mi hs phi t gic, n lc, c gng. Tng cng s kim tra nhc nh, n c cn b lp, c hnh thc khen thng hs thc hin tt. C hnh thc k lut i vi bn vi phm ni quy hs
- Lp pht ng thi ua, ngh c nhn v t hng ng nhit lit.
- i din cc t ln c bn ng k thi ua ca mnh
- GV pht biu kin vui mng trc s quyt tm phn u cc ch tiu v bin php ra, mong mun c lp c gng thc hin cc ch tiu .
- Ht tp th : Lp chng ta kt kt on.
n ca : n thy
c cu th, ca dao,tc ng ni v cc thy c gio
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: tuyn dng thc ca cc em, trt t nghim tc thc hin hot ng
- Nhc nh hot ng sau: " Nh n cc thy c gio"
Hot ng 2: nh cng n cc thy c gio
1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c cng lao ca cc thy c gio i vi s trng thnh ca mi hs ni ring, s pht trin x hi ni chung.
- Bit n su sc v knh trng cc thy c gio.
- Bit ng x l php, chm ngoan hc gii n p cng n cc thy c gio.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
Cng lao ca cc thy c gio
- Nhng tnh cm su sc v tnh thy tr
- Nhng bi ht, bi th, cu chuyn cm ng, cu danh ngn v tnh cm thy tr v truyn thng tn s trng o.
b, Hnh thc hot ng
- Trao i, k chuyn tm tnh, ca ht, vui, thng qua hnh thc hi hoa dn ch.
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Su tm, tm hiu cc cu ca dao tc ng, cu chuyn, bi ht, bi th tnh cm thy tr, nhng gng thy c gio tiu biu, k nim su sc ca mnh v tnh cm thy tr.
- Cc cu hi v p n, chun b cy hoa.
* Cu hi :
? Bn hiu cng lao ca cc thy c gio i vi s trng thnh ca bn v i vi s pht trin ca x hi nh th no?
? Hy gi thch cu " Khng thy my lm nn "
? Bn hiu g v ngy 20/11
? Bn hy k nhng tnh cm su sc trong tnh cm thy tr ca mnh
? Bn hiu tn s trng o l nh th no
? Cu "nht t vi, s bn t vi s" c ngha l g ? hy gii thch.
? n p cng n ca cc thy c gio bn phi lm g ?
? Bn hy ht hoc c mt bi th tng cc thy c gio m bn thch
? Bn hy k tn 3 thy gio, c gio tiu biu ni ting ca nc ta xa v nay
? Hy c 3 cu ca dao tc ng ni v cng lao v tnh cm i vi cc thy c gio.
? Trng ta c bao nhiu cc thy c gio? bn hy k tn cc thy c gio l hiu trng t khi trng c thnh lp cho ti nay.
b, V t chc
- GV v cn b lp : xy dng chng trnh hnh ng ca lp
- Mi hs, mi t chun b mt tit mc vn ngh.
- Phn cng lp trng trnh by chng trnh hnh ng ca lp.
- Lp ph hc tp iu khin chng trnh chung.
- Lp ph vn ngh iu khin vn ngh
- Th k :
- Trang tr lp
4. Tin hnh hot ng
- Ht tp th : Lp chng mnh
- Tuyn b l do, gii thiu i biu.
- Nu yu cu v th l cuc thi:
Cc bn xung phong bc thm, m hoa c to cho c lp nghe.
Cc bn khc b sung tho lun.
- Ngi iu khin kt lun, nu p n.
Cu 1: Cc thy c gio c cng dy bo, truyn th tri thc, gio dc hs tr thnh con ngoan, tr gii, bt c ai khn ln trng thnh u phi nh cng n cc thy c.
Cu 2 : Nu khng c cc thy c hc tr kh c th tip thu lnh hi tri thc
Cu 3 : Ngy 20/11 l ngy hi tn vinh cc thy c gio
Cu 4 : Mt ch cng l thy, na ch cng l thy nn phi tn trng thy.
Cu 5 : Phi chm ngoan hc gii
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: Pht biu kin, xc ng trc tnh cm ca cc em.
Ngi dn chng trnh chc sc kho, hnh phc, cng tc tt ti cc thy c gio. Chc sc kho cc bn c gng rn luyn hc tp tt n p cng lao cc thy c.
- Nhc nh hot ng sau: " Tng kt thi ua thng hc tt - tun hc tt"

Ngy: 26 thng 10 nm 2012
TT k duyt


Lng Quc Khnh

Ngy son: 26/11/2012
Ngy ging:

Ch im thng 12: ung nc nh ngun

I. mc tiu gio dc
- Gip hc sinh hiu c ngha ngy thnh lp qun i nhn dn v ngy quc phng ton dn cng nh v p truyn thng ca anh b i c H qua cc giai on lch s, hiu bit nhng truyn thng cch mng s kin v vang ca qu hng.
- Bit n cc th h cha anh anh dng chin u hi sinh v qu hng t nc.
- Bit gi gn bo v truyn thng tt p ca qu hng. Hc tp v rn luyn theo gng tt ca th h cha anh.
II. ni dung
Hot ng 1:
nghe ni chuyn v ngy thnh lp qun i nhn dn vit nam
v ngy hi quc phng ton dn
1. Yu cu gio dc:
- Gip hc sinh hiu c ngha ngy thnh lp qun i nhn dn 22/12 trong s nghip xy dng v bo v t quc.
- Bit n v t ho v s trng thnh v ln mnh ca qun i cng nh lc lng quc phng ca ta..
- Rn luyn k nng trnh by, bit lng nghe, bit phn tch tng hp v chn lc thng tin.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Ni dung v ngha ngy thnh lp qun i nhn dn Vit Nam v ngy quc phng ton dn 22/12.
- Cc chng ng v vang ca qun i v lc lng v trang ni chung.
b, Hnh thc hot ng
- Nghe ni chuyn
- Hi v trao i
- Vn ngh
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc t liu v truyn thng qun i, lc lng v trang ni chung.
- Bn , tranh nh c lin quan
- Trang tr bng, k tiu cho bng
b,V t chc
- GV nu ch hot ng, yu cu mi hc sinh tm c trc t liu v truyn thng qun i v lc lng v trang ni chung.
- D kin mi ngi ni chuyn : cn b qun i, cu chin binh
- Phn cng ngi iu khin
- Xy dng chng trnh hot ng
4. Tin hnh hot ng
a, Tuyn b l do gii thiu i biu
- Trn chng ng u tranh gii phng, bo v t nc, qun i nhn dn Vit Nam lp c nhng chin cng hin hch c t quc v nhn dn tin yu, tru mn gi bng tn b i c H. gip cc bn hiu c ngha ngy thnh lp qun i nhn dn Vit Nam v ngy hi quc phng ton dn.
- Gii thiu i biu
b, Nghe ni chuyn hi v trao i
Bo co vin ni chuyn trong s chuyn bin ca cch mng - Bc H ch th thnh lp i Vit Nam tuyn truyn gii phng qun. Lc u ch c 34 ngi, 34 khu sng - di s ch huy ca V Nguyn Gip, thnh lp c 2 ngy i lp chin cng vang di ph ???c hai n Phay Kht - N Ngn.
Ngy 15/5/1945 t cy a Tn Tro n v ch lc ca Vit Nam gii phng qun tin v Thi Nguyn m u tng khi ngha thng li nc Vit Nam dn ch cng ho ra i, mang tn v quc on, trong khng chin chng php mang tn qun i nhn dn Vit Nam qun i ta lp ln nhiu chin cng hin hch.
- Ngi iu khin ngh cc bn trong lp hi thm.
- Hc sinh hi bo co vin tr li, lm r cc hc sinh cha hiu.
- Hc sinh c th trao i ni dung, tnh tit mnh su tm hoc c t cc ngun thng tin khc
c,Vn ngh
Cn s vn ngh iu khin : ht tp th, tp ca, n ca, song ca.
5. Kt thc hot ng
- Ngi iu khin chng trnh mi mt bn i din lp pht biu kin v ni dung v cm ngh ca mnh sau bui ni chuyn.
- GV pht biu : trong mt thi gian ngn chng ta c nghe bc .... gip ta hiu c ngha ngy thnh lp qun i nhn dn v ngy hi quc phng ton dn. C th khng nh rng sau ngy 22/12 qun i nhn dn Vit Nam vi tn gi i Vit Nam tuyn truyn gii phng qun trng thnh ln mnh. Chng ta thm t ho v truyn thng nh gic ngoi xm ca th h i trc, nguyn ra sc hc tp v rn luyn xng ng truyn thng tt p .
- Nhn xt kt qu hot ng: Qua 45 pht ca bui hot ng chng ta hiu c ngha ca ngy 22/ 12. a s cc em chun b chu o ni dung phng tin hot ng song bn cnh vn cn mt s bn chun b cha tt c bit cc tit mc vn ngh
Hot ng sau : sinh hot ht v anh b i c H. Mi t chun b 2 tit mc d thi.
Hot ng 2: ht v anh b i c h
1. Yu cu gio dc:
- Gip hs hiu c thm cc bi ht v anh b i v truyn thng cc mng ca qu hng, qua ng vin v pht huy phong tro hot ng vng ngh ca lp.
- Thm t ho v yu mn anh b i c H, t ho v truyn thng cch mng ca dn tc.
- Bi dng k nng, phong cch th hin cc tit mc vn ngh, mnh dn, t tin
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Nhng bi ht, bi th v anh b i, v qu hng t nc do hs su tm hoc sng tc.
b, Hnh thc hot ng
Biu din vn ngh
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Nhng tit mc vn ngh c chun b theo t, nhm, c nhn.
Bn gii thiu chng trnh biu din vn ngh xy dng cho ngi iu khin chng trnh
b,V t chc
- Yu cu mi t chun b 2 tit mc vn ngh
- i vn ngh ca lp chun b 2 tit mc vn ngh
- C ngi dn chng trnh
- Xy dng chng trnh hot ng
- Cc t c k hoch luyn tp
- Phn cng trang tr bng
4. Tin hnh hot ng
- Tuyn b l do gii thiu i biu
t nc c ho bnh, chng em c cp sch ti trng, c vui chi hc tp nh ngy hm nay l nh bao tm gng anh hng, bao m hi xng mu ca th h cha anh. Tm gng hi sinh anh dng y, truyn thng tt p c ghi li bng nhiu bi ht. Hm nay lp 6... tin hnh hot ng ch : Ht v anh b i c H
n d bui hot ng hm nay c : ....
- Ngi iu khin chng trnh ln lt mi cc tit mc
- Tit mc t 1 : Mu o ch b i
- Tit mc c nhn : Chng em theo bc cha anh.
- T 2 : Chin thng in Bin, qua min Ty Bc
- T 3 : Trng hoa bn m lit s
- Ht tp th : Lp chng mnh
Sau mi tit mc c tng hoa, to khng kh vui v on kt.
5. Kt thc hot ng
- Ht tp th
- Ngi dn chng trnh nhn xt
a s cc bn chun b chu o, tham gia nhit tnh, si ni, th hin thnh cng bi ht. Qua bi ht gip cc bn trong lp hiu r hn v hnh nh anh b i c H, song bn cnh cn mt vi tit mc ht cha u, cha hay. Mong cc bn th hin thnh cng hn hot ng sau.
Chun b hot ng sau : Ngy xun nt p truyn thng qu hng
Tm hiu truyn thng vn ho ngy xun, ngy tt qu em.

Ngy: 30 thng 11 nm 2012
TT k duytLng Quc Khnh


Ngy son: 26/12/2012
Ngy ging:

Ch im thng 1+2:
mng ng mng xun
I. mc tiu gio dc
- Gip hs ghi nh nhng cng n ca ng v nhng nt p trong truyn thng vn ho ca qu hng ca dn tc
- T ho tin tng ng, cng thm yu v g?n b vi qu hng t nc
- Bit gi gn pht huy truyn thng tt p ca qu hng t nc
II. ni dung
Hot ng 1: ngy xun v nt p truyn thng qu hng
1. Yu cu gio dc:
- Gip hs hiu nhng phong tc tp qun truyn thng vn ho tt p ca qu hng ca dn tc, ngy xun, ngy tt.
- T ho c qu hng c phong tc truyn thng tt p.
- Bit gi gn pht huy nhng nt p truyn thng qu hng.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Nhng phong tc, truyn thng vn ho ngy xun, ngy tt ca qu hng, t nc, qua sch bo, ca dao, tc ng, cu th, bi ht, iu ma, tranh nh, truyn k m hc sinh c c, c nghe.
b, Hnh thc hot ng
Thi trnh by gii thiu kt qu su tm, tm hiu gia cc t
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc t liu su tm c.
- Cc bi vit t thc t, cc chuyn i lin quan n ch hot ng.
- Phn bng, giy mu trang tr
- Phn thng cho cc t t im cao
b, V t chc
- GVCN hng dn hc sinh su tm, tm hiu cc t liu t cc ngun c th
+ T 1: ca dao, tc ng
+ T 2: th, tranh nh
+ T 3: bi ht, sch bo
- Phn cng cc t trng n c t vin su tm, tm hiu
- Cc t c i din trnh by kt qu su tm c tm hiu
- Phn cng ngi iu khin:
- Chun b chng trnh vn ngh : i vn ngh ca lp
- Phn cng nhm trang tr :
- Chun b phn thng :
4. Tin hnh hot ng
a, Khi ng
Ht tp th
- Tuyn b l do gii thiu i biu
Ma xun n chim ca lu lo, vn vt hi sinh, trm hoa ua n. Ngy xun l ngy mi ngi ngh ngi, vui chi sau nhng ngy lao ng vt v cc nhc, l ngy c tham gia cc l hi vn ho.
tm hiu ngy xun nt p truyn thng qu hng V?n Ha anh hng
n d bui hot ng hm nay c c gio ch nhim ca lp v .... bn hs
Mi ban gim kho ln lm vic
b, Trnh by gii thiu kt qu su tm
- Theo s hng dn ca ngi iu khin cc t trnh by kt qu su tm ca mnh thi gian 5 pht
T 1: Bi ca dao tc ng.
T 2: Bi th, tranh nh v ma xun, cc l hi.
T 3: Bi ht ch ma xun.
BGK cho im cc t
- Chng trnh vn ngh xen k : Ht ma xun tnh bn, ma xun tui hoa
- Gii thiu cc l hi :
- Ty Bc: c ko co, nm cn, ua thuyn, ma khn
- min xui : ht giao duyn, chi u, u vt ......
5. Kt thc hot ng
- Ngi iu khin cng b im ca cc t
GVCN pht phn thng cho cc t v nhn xt :
a s cc t c s chun b chu o, tm hiu thu thp ti liu c cht lng, hay, hp dn. Gip cc bn hiu c mt s phong tc tp qun a phng. Bn cnh cn c mt s t chun b cha k, cha c cht lng, trnh by cha c sc thuyt phc. Mong rng hot ng sau cc em s c gng hn.
Nhc nh hot ng sau : Gng sng ng vin qu hng em

Hot ng 2: gng sng ng vin qu hng em

1. Yu cu gio dc:
- Gip hs hiu c v cuc i, phm cht, thnh tch ca ng vin u t trong s nghip cch mng xy dng bo v qu hng
- C lng t ho, cm phc, yu mn cc ng vin u t
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Truyn thng cch mng xy dng bo v qu hng
- Gng ng vin u t
b, Hnh thc hot ng
- Nghe ni chuyn v tho lun
- HS c th su tm, tm hiu v trnh by kt qu tm hiu c
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc t liu v truyn thng cch mng, truyn thng xy dng v bo v qu hng.
- Cc t liu v nhng ng vin u t c nhiu ng gp cho s nghip cch mng qu hng
- Cc cu hi tho lun v truyn thng ni bt qu hng, ng vin dng cm hi sinh nh th no
b, V t chc
GVCN thng bo cho hs v ni dung hnh thc hot ng
- Yu cu mi hs phi tho lun sau khi ni chuyn
- GVCN l bo co vin
- iu khin chng trnh :
- Chun b chng trnh vn ngh
4. Tin hnh hot ng
a) Khi ng
- Ht tp th
- Tuyn b l do : ng cng sn Vit Nam l i tin phong ca giai cp cng nhn Vit Nam do ch tch H Ch Minh sng lp v rn luyn. ng l i biu trung thnh cho li ch giai cp cng nhn Vit Nam. ng ly ch ngha Mc L Nin - t tng H Ch Minh lm nn tng t tng, kim ch nan cho mi hot ng. ng lun gn b mt thit tn trng pht huy quyn lm ch ca nhn dn
- Gii thiu i biu ...
b) Nghe ni chuyn v tho lun
- Ngi iu khin chng trnh mi GVCN ln ni chuyn vi lp
- GVCN ni chuyn tnh hnh a phng, truyn thng cch mng :
Tnh Qung Bnh c truyn thng u tranh cch mng trong khng chin chng php. Nhn dn tnh Qung Bnh ging cao ngn c u tranh. C tt nhiu ng vin trng thnh: V Nguyn Gip; Trn Sm .... mc d b giam cm trong ngc t nhiu ng vin lun khc phc kh khn, kin nh dng cm, hi sinh v t nc. Gi y t nc ho bnh sau khi di tay sng, nhng ngi ng vin lun i u trong phong tro sn xut, xy dng t nc pht trin ln mnh, snh vai cc nc trong khu vc, C nhiu tm gng xy dng t nc, lun gng mu lm trn trch nhim ca mnh gip mi ngi, c nhn dn tin yu, tn nhim.
- Trong cuc sng i thng h lun quan tm n mi ngi gip mi ngi , trong cch n, , li sng, ho gii, bo v trt t tr an a phng, phng chng t nan x hi.
c) Chng trnh vn ngh
5. Kt thc hot ng
- GVCN tng kt bui ni chuyn
- Ngi dn chng trnh kt thc hot ng

Hot ng 3: chng em ca ht mng ng mng xun

1. Yu cu gio dc:
- Gip HS pht huy kh nng vn ngh ca lp, cng c cho hs nim tin yu ng, nim tin t ho v qu hng t nc. T ng vin hs phn khi lc quan hc tt rn luyn tt.
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Nhng bi ht, bi th, iu ma ca ngi ng, ca ngi qu hng t nc, ca ngi v p ma xun
b, Hnh thc hot ng
- Thi vn ngh gia cc t
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc tit mc vn ngh c chun b
- Chun b cu hi :
? Bn hy trnh by bi ht c 2 tit mc ma xun
? Trnh by bi ht c t ng
? c bi th c t ma xun, ni v ma xun
- Bn quy c thang im ph hp, phn thng
b, V t chc
GV nu yu cu k hoch thi gian, hng dn hc sinh su tm bi th bi ht v ma xun
- C BGK : GVCN, lp ph, lp trng
- C bn dn chng trnh
- Chun b cu hi, trang tr bng, chun b phn thng
4. Tin hnh hot ng
Tuyn b l do :
Ma xun trm hoa ua n, khoe sc, to ngt hng thm. Vn vt nh hi sinh. Ma xun cn l ti quen thuc ca nhiu ngh s, c nhiu bi ht ca ngi ng, Bc, ma xun ra i li cho bao ngi cm xc, t ho v qu hng , t nc v ma xun ca dn tc.
Hm nay chng ta cng n li .... bi ht ...
- Gii thiu i biu, ban gim kho
- Ngi dn chng trnh nu th l cuc thi. Cc t c i din ln bc cu hi tr li
- Cho c lp chi tr chi tr li mt s cu hi vui
Cu 1 : o em c cc mu
Thn em trng mut nh nhau thng hng
Mng dy l ch trang
Li thy c kin thc vng trong em
L g (quyn v)
Cu 2 : Hoa g cho n xun sang
Rung rinh cnh nh vng p ti
(Hoa o)
BGK chm im cng khai ln bng
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: tham gia nhit tnh chun b chu o
Hot ng sau : tho lun k hoch bin php phn u ca t

Hot ng 4: k hoch rn luyn phn u trong hc k II

1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c ni dung bin php k hoch rn luyn phn u ca lp t c kt qu tt cui nm hc
- C thi nghim tc, c ch quyt tm phn u tin b
- Tch cc thc hin cc k nng phng php hc tp theo k hoch ca lp
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Cc chi tit phn u ca lp v hc tp rn luyn o c trong hc k II. Cc bin php k hoch c th.
b, Hnh thc hot ng
Tho lun thng nht bin php, k hoch
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc bn k hoch v bin php phn u ca cc t, ca lp
- Cu hi tho lun
b, V t chc
- GVCN cng cn b lp, cc t trng xy dng ch tiu, k hoch, bin php hnh ng ca lp
- Phn cng ngi iu khin, chun b cu hi tho lun, chun b cc tit mc vn ngh
4. Tin hnh hot ng
a, Khi ng
- Ht tp th
Nu l do, yu cu : trong hc k II t kt qu cao trong hc tp v rn luyn chng ta phi c k hoch c th, phi c s ng tnh nht tr ca cc bn trong lp. thc hin k hoch hm nay .....
Yu cu tt c cc bn phi c kin ca mnh tho lun
b, Tho lun bin php k hoch
- Lp trng nu ch tiu phn u ca lp v o c, hc tp, cc hot ng khc
- Bin php k hoch thc hin
+ Cn b lp thng xuyn kim tra, n c nhc nh
+ Cn s b mn kim tra vic chun b bi ca lp
+ Kim tra vic thc hin n np ra vo lp
ng vin khen thng nhng bn thc hin tt. C hnh thc k lut vi bn cha thc hin tt
- Lp tho lun :
T 1 : o c thng xuyn ni li hay lm vic tt, gip nhau cng tin b. c bit mt s bn thc cha cao cn lin h phi hp vi gia nh, a phng
T 2 : Hc tp : nng cao cht lng hc tp trong hc k II, mi c nhn phi t gic, xc nh ng c mc ch hc tp, c thi hc tp ng n, hc bi v lm bi trc khi n lp, trong lp ch nghe ging, ghi chp bi y , ch no khng hiu hi thy c, bn b.
T 3 : thc cha tt
Tng cng gip ng vin, nhc nh tm hiu tm t nguyn vng
Cc t ln th hin quyt tm ca t
c, Vui vn ngh
- Ht tp th, ht c nhn
5. Kt thc hot ng
- Lp trng tng kt
- Th k thng qua bin bn

Ngy: 28 thng 12 nm 2012
TT k duyt


Lng Quc Khnh


Ngy son: 28/02/2013
Ngy ging:

Ch im thng 3:

Tin bc ln on

I. mc tiu gio dc
- Gip hc sinh hiu c ngha, ni dung ngy thnh lp on 26/3. Nhng nt ln truyn thng v vang ca on
- T ho tn trng t chc on
- Rn luyn phong cch i vin, thiu nin tch cc trong hc tp, sinh hot tp th
II. ni dung
Hot ng 1: chng em ca ht mng m, mng c

1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c ngha ngy 8/3 l ngy hi ca ph n th gii ni chung, ph n ni ring l ngy ca cc b, cc m, ca c gio, cc bn n.
- Ca ht mng m, mng c l nhng li gi gm tnh cm, s bit n, lng knh trng i vi b, m, c gio, l s bnh ng nam n trong i sng x hi
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- ngha ngy 8/3
- Chc mng tng hoa c gio v bn n
- Cc bi ht, bi th k chuyn v m, c
b, Hnh thc hot ng
- Tng hoa chc mng ngy 8/3
- Biu din vn ngh
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Bn tm tt ngha ngy 8/3
- Hoa tng c, i biu n
- Tng phm cho cc bn n
- Cc tit mc vn ngh
b, V t chc
- GVCN nu ni dung, k hoch hot ng
- Mi t chun b mt s tit mc vn ngh
- Phn cng bn dn chng trnh
- Cc hs chun b hoa tng phm
- Cc bn hs nam thay mt lp tng hoa c gio, tng phm cho cc bn n.
- Phn cng trang tr
4. Tin hnh hot ng
a, Khi ng
- Ht tp th
- Tuyn b l do gii thiu i biu
Cui th k 20 ch ngha t bn pht trin mnh M, k thut pht trin thu ht ng o ph n tham gia, i sng ca h khn kh, chu ng. Trc s bc lt ngy 8/3/1931 n cng nhn ng ln u tranh i tng lng gim gi lm. Cn Vit Nam c nhiu tm gng ph n m ang, trung hu, gii vic nc, m vic nh. gip cc bn hiu c ngha ngy 8/3 ....
b, Chc mng
- Bn dn chng trnh : ni li chc mng c gio v i biu n
- Cc bn tng hoa, tng phm cho c gio v cc bn n
- i biu n pht biu, cm n cc bn trong lp
c, Vui vn ngh
Cn s vn ngh iu khin chng trnh vn ngh
5. Kt thc hot ng
- Nhn xt: Cm n c lp c bit cc bn nam chun b chu o, cn thn to khng kh vui v cho cc bn n trong lp
- Nhc nh hot ng sau : nghe ni chuyn v ngy thnh lp on


Hot ng 2: nghe ni chuyn v ngy thnh lp on

1. Yu cu gio dc:
- Gip HS hiu c ngha ngy thnh lp on 26/3 v nhng nt ln v chng ng lch s v vang ca on
- C lng t ho v truyn thng v vang ca on, tn trng t chc on
2. Ni dung v hnh thc hot ng
a, Ni dung:
- Lch s ngy thnh lp on
- Cc truyn thng v vang ca on, cc gng on vin tiu biu
b, Hnh thc hot ng
Nghe ni chuyn, hi p, vn ngh
3. Chun b hot ng
a, Phng tin hot ng
- Cc t liu ca bo co vin
- Trang tr lp
- Cc tit mc vn ngh
b, V t chc
- GVCN nu mc ch yu cu ca bui nghe ni chuyn v ngh mi hs sau vit k hoch
- C ngi iu khin chng trnh
- Chun b mt s tit mc vn ngh
- Mi bo co vin
4. Tin hnh hot ng
a, Nghe ni chuyn v hi p
Ngi iu khin chng trnh mi bo co vin ni chuyn
Bo co vin ni chuyn : Trong cuc u tranh cch mng gii phng dn tc xy dng t quc. on thanh nin c nhng cng hin su sc v trng thnh vt bc, xy dng mi trng lch s v vang. ng cng sn Vit Nam ra ngh quyt thnh lp on TNCS H Ch Minh t n nay ph hp yu cu nhim v tng thi k cch mng i tn nhiu ln. Cc th h thanh nin k tc nhau chin u anh dng v c lp t do ca t quc
- Vi phong tro thanh nin xung phong ba sn sng , nm xung kch, thanh nin quyt thng. Th h th ba ny c mt y trong cuc tn cng thn k ma xun nm 1975 gii phng min nam thng nht t nc.
- Trong cuc xy dng ch ngha x hi hng trc triu on vin hng hi dy ln phong tro ba xung kch lm ch nhn tp th. Thanh nin lao ng sng to, y mnh thi ua sn xut, th hin tr tin cng ca tui tr vng bc tin ln di l c v vang ca ng
Hin nay chng trnh hnh ng ca tui tr l thc hin hai phong tro ln : thanh nin lp nghip, tui tr gi nc, ch trng cng tc hu phng qun i, vn ng thanh nin ln ng nhp ng, trin khai cc chng trnh d n kinh t, x hi ca thanh nin.
Vi truyn thng v vang on thanh nin cng sn H Ch Minh c nh nc tng hun chng H Ch Minh v hun chng v vang
huyn Mai Sn phong tro thanh nin tnh nguyn ma h xanh cng c ban thng v huyn on ch o thc hin, mt s on vin vng su, vng xa xo m ch, dy dn cch trng rng ....
b, Vui vn ngh
5. Kt thc hot ng
- C lp v nh vit bn thu hoch
- Nhn xt: a s cc bn c thc chm ch nghe hiu c ngha ngy thnh lp on. c bit nhng phong tro ln thanh nin, on vin, hin nay ang thc hin. Cc em c gng phn u tu dng, rn luyn c ng trong hng ng ca on, cnh tay phi c lc ca ng.

Ngy: 01 thng 03 nm 2013
TT k duyt


Lng Quc Khnh

Ngy son: 25/03/2013
Ngy ging:

Ch im thng 4: Ho bnh v hu ngh

I. Mc tiu gio dc: Gip hc sinh
Hiu ho bnh v hu ngh l mt vn cn thit cho nhn loi hin nay nhm pht hin mt x hi bn vng
Tn trng v lch s khi giao tip, th hin cch ng x c vn ho trong i sng hng ngy c c bu khng kh ho bnh v thn thin, trn trng nhng gi tr vn ho ca dn tc mnh cng nh ca nhn loi
Rn luyn cc k nng ng x v giao tip c vn ho trong i sng hng ngy.
II. Ni dung v k hoch hot ng theo tng ch im:
hot ng 1: Thiu nhi cc nc l bn ca chng ta
1. Yu cu gio dc:
Hc sinh hiu c mt s c im v cuc sng hc tp v vui chi gii tr ca thiu nhi mt s nc, c bit l trong khu vc
Hc sinh bit tn trng, thng cm v on kt vi thiu nhi quc t
Hc sinh tch cc tham gia cc hot ng quc t ca lp, trng v a phng
2. Ni dung hot ng:
+ Su tm v t liu: t nc v con ngi ca dn tc Vit Nam v mt s nc trong khu vc nh: Nt p vn ho, trang phc, phong tc tp qun, thnh tu kinh t.. v nhng t liu v thiu nhi cc nc bn.
+ Su tm tranh nh, bi th, bi ht v cuc sng ca thiu nhi mt s nc trong khu vc
3. Hnh thc:
+ Dn nh vo t giy to (C ghi ch)
+ Chun b trang tr lp: Khn bn, l hoa, v tr trng by kt qu su tm ca cc t.
+ Vn ngh: Cc bi ht, iu ma ca mt s nc khc nh nhau:
* Tri t ny ca chng em
Nhc: Trng Quang Lc
Li: Th nh Hi
* Ting chung v ngn c
Nhc v li: Phm Tuyn
* Em i trong ti xanh
Nhc v li: V Thanh
4. Tin hnh hot ng:
1) Ht tp th bi "Ting chung v ngn c"
(Lp ph ph trch vn ngh iu khin lp ht)
2) Lp trng iu khin chng trnh
- Tuyn b l do t chc hot ng
- Gii thiu i biu
- Gii thiu chng trnh sinh hot
- Mi Ban gim kho v Ban th k ln lm vic
3) Lp trng mi i din tng t ln trnh by kt qu su tm ca t mnh.
Yu cu ni r: ? + S lng tranh su tm c
? + S lng bi vit theo ch im
? + Ni dung ca tranh nh, bi vit
* Sau mi t trnh by c thi xen k vn ngh tng t.
* Ban gim kho hoc ngi iu khin c th t cu hi b sung cho kt qu.
? Trn th gii c bao nhiu chu lc
? Hy k tn mt vi chu lc m bn bit ?
? Vit Nam nm chu lc no
? Nu c thiu nhi quc t n thm qu hng bn, bn s gii thiu nhng g ?
4) Gio vin ch nhim pht biu kin v khen ngi hc sinh tch cc tham gia vo hot ng ca tp th.
* Ht tp th bi: Tri t ny ca chng em
5) Ban gim kho cng b kt qu thi v pht thng
6) Kt thc hot ng
hot ng ii: Hi vui hc tp
I. Yu cu gio dc: Gip hc sinh
- Cng c v khc su kin thc hi vui hc tp. ng thi m rng thm hiu bit nhm b sung cho bi hc trn lp, to c hi cc em trao i kinh nghim hc tp, thit thc cho vic n tp v thi cui nm.
- C hng th hc tp "Vui m hc - hc m vui"
- Rn luyn k nng, tc phong mnh dn trnh by kin trc tp th
II. Ni dung v hnh thc hot ng:
1. Ni dung:
- Nhng kin thc ca cc mn hc m gio vin yu cu n tp chun b cho thi hc k.
- Nhng kinh nghim hc tp c kt qu tt
- Vn dng kin thc hc gii cc bi ton vui, cc cu khoa hc, cc hin tng t nhin.
2. Hnh thc hot ng:
1) T chc hi hoa dn ch (Cy hoa ghim cc cu hi)
2) Thi vn ngh:
- C nhn
- T
- Nhm
Yu cu: Ly tinh thn xung phong sau ln lt tng t ln hi hoa, ngi ca t no ln hi hoa th c cng thm im cho t , khng ng th khng c cng im.
- Sau mi ln (ch ) Ban gim kho cng b s im ca mi i.
Cui cng Ban gim kho tng hp kt qu (S im m mi i t c):
- Gii nht: i nhiu im nht
- Gii nh
- Gii ba
- Pht thng (nu c), tuyn dng t tch cc tr li ng cc cu hi
3. Kt thc hot ng:
Ht tp th bi " Lp chng mnh rt vui"
Ngy: 29 thng 03 nm 2013
TT k duyt


Lng Quc KhnhNgy son: 23/04/2013
Ngy ging:

Ch im thng 5: Bc h knh yu
Hot ng i: Su tm cc mu chuyn v thi nin thiu ca Bc H
I. Mc tiu gio dc: Gip hc sinh
- C nhng hiu bit v cuc i hot ng cch mng ca Bc H, nhng c tnh cao p v thu thiu thi ca Bc, v nhng tnh cm yu thng m ngi dnh cho thiu nhi.
- C thc t su tm v tp hp cc s liu, t liu: Bi th, mu chuyn, bi ht, vn xui v thi nin thiu ca Bc.
II. Hnh thc hot ng:
- C nhn su tm
- T tp hp
- Tp trung c lp phn loi chun b cho cc hot ng tip theo
* Nm iu Bc H dy thiu nin nhi ng
Yu cu: Phn tch ni dung 5 iu Bc H dy thiu nin nhi ng:
- Bit lin h vi thc t hiu r hn nhim v ca thiu nhi
- C thi quen thc hnh 5 iu Bc H dy trong cuc sng hng ngy gia nh, nh trng v ngoi x hi
- Bit ph phn nhng thi , hnh vi tri vi li dy ca Bc, ng h v tn thnh i vi nhng hnh vi thc hin tt 5 iu Bc H dy.
* Chun b hot ng:
- nh Bc, l hoa, khn bn
- T tranh 5 iu Bc H dy
- Cy hoa ci cu hi
Yu cu: Hc sinh thuc 5 iu Bc H dy
- Suy ngh ni dung tng iu
- Tm v d trong thc t ca vic thc hin 5 iu Bc H dy
- Tm hiu hon cnh ra i ca 5 iu Bc dy
* Tin hnh hot ng:
- Ht tp th bi: Ai yu nhi ng bng Bc H Ch Minh
Nhc v li: Phong Nh
- Nu l do v gii thiu Ban gim kho
- Mi i din tng nhm ln hi hoa v tr li cu hi ( nu t, nhm no khng tr li c hoc tr li sai th t nhm khc c quyn tr li.
- Vn ngh xen k
* Kt thc hot ng:
- Ht tp th
- Ban gim kho cng b kt qu thi gia cc t
- Gio vin ch nhim: Nhn xt chung v tnh hnh tham gia ca lp
- Nhn xt vic iu khin gi hot ng ca i ng cn b lp

Tun 34: Chng em k chuyn v Bc H

I. Mc tiu: Gip hc sinh
- Nng cao hiu bit v cuc i, cng lao ca Bc H i vi dn tc
- Xc ng trc s cng hin v nhng tnh cm ln lao ca Bc i vi nhn dn.
Bit k chuyn din cm li cun c ngi nghe
II. Ni dung v hnh thc hot ng:
1. Tnh cm ca Bc H i vi nhn dn: Nht l i vi thiu nhi
+ Cuc i hot ng cch mng ca Bc
+ Nhng c tnh qu bu ca Bc m thiu nhi hc tp c
2. Thi theo t ( Xen k bng nhng bi ht v Bc)
III. Chun b hot ng:
1. T liu: ( Bi ht, cu chuyn, bi th) v Bc
nh Bc, l hoa, khn bn
Yu cu: Mi hc sinh su tm cu chuyn v Bc ( theo ni dung nu trn) v k chuyn lu lot, din cm
La chn mt s chuyn v sp xp thnh chng trnh thi k chuyn
- C ngi iu khin chng trnh
- C ngi dn chng trnh, Ban gim kho
- Chun b phn thng
- Trang phc ca hc sinh gn gng, sch s
IV. Tin hnh hot ng:
- Theo chng trnh k chuyn xy dng: Ngi iu khin mi ln lt i din tng t ln trnh by trc lp
T 1:
T 2:
T 3:

- nh gi ca Ban gim kho qua mi chuyn k ca tng t ( k to va phi, r rng, khng nhanh qu v c din cm)
- Trong qu trnh k chuyn din cm ca hc sinh c xen k vn ngh ht v Bc
V. Kt thc hot ng;
- Ht tp th bi: Nh c Bc H trong ngy vui i thng
* Ban gim kho tng kt cng b s im ca cc t v pht thng
* Gio vin ch nhim: Tuyn dng, ng vin hc sinh
Tuyn b kt thc hot ng


Sinh hot cui tun
( Tit 5, th 7/13/5/2006)
Ni dung:
1. Thng bo kt qu hot ng v xp loi tun 34 ( Lp trng)
2. Cc t bnh xt xp loi i vin tun 34
3. Giao c thi ua gia cc t v hot ng tun 35
4. Gio vin ch nhim: Nhn xt, nh gi hot ng tun 34
Pht ng thi ua hot ng tun 35


Th 6 ngy 19 thng 5 nm 2006
Tun 35: Vn ngh mng sinh nht Bc

I. Mc tiu: Gip hc sinh
C thm hiu bit v cuc i ca Bc H knh yu. Nht l thi nin thiu ca Bc
C thi tn trng knh yu v lng t ho v Bc H v i
Rn luyn k nng tham gia vn ngh tp th
II. Ni dung v hnh thc hot ng:
- Cuc i v cng lao ca Bc i vi dn tc ni chung v thiu nhi ni ring
- Tnh cm ca Bc H i vi thiu nin nhi ng
+ Hnh thc: Ht n ca, song ca, tp ca, ma, k chuyn, c th
III. Chun b hot ng:
1) Cc tit mc vn ngh
2) Tranh nh v Bc
3) Cc trang phc, qun o, n
* T chc : Nu mc ch ca hot ng, nu r yu cu cn t c (Gio vin ch nhim)
Gi ni dung hot ng
+ Chun b cc bi ht, cu chuyn, iu ma theo ch
+ Cc c nhn ng k s tit mc tham gia vi t
+ Chun b mt s cu hi
? Bn hy tm tt cuc i v s nghip ca Bc?
? Bc ra i hot ng tm ng cu nc ti u? Nm no?
? Qua bao nm bn ba Bc tr v nc nm bao nhiu? Bc H sinh ngy, thng, nm , ti?
IV. Tin hnh hot ng:
- Ht tp th bi: " Ai yu nhi ng bng Bc H Ch Minh"
- Ngi dn chng trnh nu l do hot ng: i biu?.
- i din hc sinh ni ln suy ngh ca mnh v Bc v ht tng lp 1 bi " Ngi cho em tt c'
- Ln lt cc t ln trnh by cc tit mc ng k ( Xen k cc cu hi v Bc - Cuc i hot ng ca Bc) thay i khng kh
- Kt thc biu din l bi ht tp th " Nh c Bc H trong ngy vui i thng' ( Ca Phm Tuyn)
V. Kt thc hot ng:
Gio vin ch nhim: Nhn xt thc tham gia ca hc sinh
- S lng
- Cht lng
- ng vin, ln sau lm tt hn
Tuyn b kt thc hot ng


Sinh hot cui tun


Ni dung:
1. Thng bo kt qu hot ng v xp loi tun 35 ( Lp trng)
2. Cc t s kt tun v tng kt hot ng. Bnh xt xp loi i vin tun 35 v c nm hc
3. Gio vin ch nhim: Nhn xt nh gi mi hot ng ca c lp, tng t v c nhn
Ph bin k hoch hot ng h