Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án Đại số 9 bài Hàm số y=ax2

b0d9c27661bbc74d3ff50a92131d8c48
Gửi bởi: đề thi thử 10 tháng 1 2017 lúc 14:07:02 | Được cập nhật: 9 tháng 4 lúc 10:21:15 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 856 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnCH NG IVƯƠ HÀM axỐ (a 0).PH NG TRÌNH HAI NƯƠ ẨTi 50ếNgày y: 9A:..../…./ớ 9B:..../…./ §1 HÀM axỐ (a 0)A. TIÊU GIÁO ÁN:Ụ­H sinh th đc trong th có nh ng hàm ng axọ ượ (a 0). đc tính ch và nh xét hàm axắ ượ (a 0).­H sinh bi cách tính giá tr hàm ng ng giá tr cho tr bi .ọ ươ ướ ố­H sinh th đc liên hai chi toán th toán xu phát th cọ ượ ựt và nó ếquay tr ph th tở ếB. CHU CU TH VÀ TRÒ:Ẩ Ầ­Gv ng ph ?1, ?4, th th ng, MTBTả ướ ẳ­Hs Đc tr bài, th th ng, MTBTọ ướ ướ ẳC. PH NG PHÁP C: ƯƠ đápợ ấD. TI TRÌNH BÀI C:Ế Ọ1 đnh pỔ 9A: …./…. 9B: …./…..2 Ki tra bài cũể :3 Bài iớ :Ho đng giáo viên và cạ ọsinh Ki th ngế ữGV :­Yêu Hs đc ví đu.ầ ầ?V 1, tính Sớ1 ??V 4, tính Sớ4 ?HS: ­T ch tính và cho bi qu .ạ ả?M giá tr xác đnh đc ượ ấgiá tr ng ng S.ị ươ ủHS: ­M giá tr cho duy nh ộgiá tr S.ị? Trong công th 5tứ 2, thay ếb y, thay x, thay thì ta ởcó công th nào.ứHS: ­Hs:y ax (a 0).­Gv: Trong th ta còn nhi ềc đi ng cũng liên công ượ ởth ng axứ nh di tích hình ệvuông và nh nó.ạ ủ­Hàm axố là ng đn gi 1. Ví đu:ụ ầ­Quãng đng do đc bi di ườ ượ ễb công th c: 5tở 2t 4s 20 45 80­Công th 5tứ bi th hàm ngể ax (a 0).2. Tính ch hàm axấ (a 0).*Xét hàm 2xố và ­2x 2?1Doc24.vnnh hàm hai. Sau đây ta ậxét tính ch các hàm đó qua ốcác vd sau.­Gv: Đa ng ph ?1ư ụHS: hs lên ngả­G Hs nh xét bài làm hai ạtrên ng.ả­Gv nêu yc ?2.ầ ủ­Gv kh ng đnh: hai hàm ụth là 2xể và ­2x thì ta có ếlu trên. ng quát hàm axậ (a0) có tính ch sau: ấ=> nêu tính ch Sgk/29ấ­Gv yc Hs làm ?3ầ­Gv đa ng ph bài p:ư ậĐi vào ch (...) đc nh xét ượ ậđúng.+N thì ..., ế 0; khi .... Giá tr nh nh hàm là ốy ...+N thì ..., ế 0; ... khix 0. Gía tr ... hàm là 0.ị ố­Cho làm ng ảc ?4, sau 1­­> phút HS tr i.ủ ­3 ­2 ­1 3y=2x 218 18x ­3 ­2 ­1 3y=­2x 2­18 ­8 ­2 ­2 ­8 ­18?2­V hàm 2xớ 2+Khi tăng nh ng luôn âm => gi mư ả+Khi tăng nh ng luôn ng => tăngư ươ­V hàm ­2xớ +Khi tăng nh ng luôn âm => tăngư+Khi tăng nh ng luôn ng => gi ươ ả*TÝnh chÊt: Sgk/29.?3*Nh xét: Sgk/30ậ?4­V hàm ố12 có: 12 nên ớm 0. khi 0, giá tr nh nh hàm ủs là 0.ố­V hàm ­ớ ố12 có: ....4 ng củ :?Qua bài ta nh ng ki th nào?ọ ả+Tính ch hàm axấ (a 0)+Giá tr hàm axị (a 0)­Bài 1/30­Sgk+Gv: ng Hs dùng MTBT làmướ ể+Gv đa ph lên ng ph Hs lên ng dùng MTBT tính giá tr đi ềvào ng.ả a, (cm) 0,57 1,37 2,15 4,09S (cm 2) 1,02 5,89 14,52 52,53+Gv yêu Hs tr mi ng câu b, c:ầ ệb, tăng => tăng n.ầ ầc, =>  79,55,033,14S cm5 ng nhàướ :Doc24.vn­H thu tính ch t, nh xét hàm axọ (a 0)­BTVN: 2, 3/31­Sgk 1, 2/36­Sbt.­HD bài 3/Sgk: aV 2a, aV => 2FV c, 12000 N; aV => Fa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.