Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án bài 3 môn Lịch sử 8

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 22 tháng 5 2019 lúc 10:20:34 | Được cập nhật: 10 giờ trước (11:40:06) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 473 | Lượt Download: 1 | File size: 0.017016 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tiết 5. Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI. I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Hs biết được một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hóa ở Anh từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. Đánh giá đ ược h ệ quả kinh tế- xã hội của cách mạng công nghiệp. 2. Kĩ năng: - Biết phân tích để rút ra kết luận, nhận định. 3. Thái độ - Có thái độ trân trọng những thành quả mà nhân dân lao động đã sáng tạo ra. 4, Năng lực, phẩm chất - Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng l ực t ư duy sáng t ạo; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp;... - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II. Chuẩn bị - GV: Tham khảo tài liệu, máy chiếu - Lđ: 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ; Hợp chủng quốc Hoa Kì - HS: Đọc sgk và trả lời các câu hỏi III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, giải thích, trực quan... - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật thảo luận nhóm... IV. Tổ chức các hoạt động dạy học 1. Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra bài cũ: - Tại sao nói nền chuyên chính dân chủ Gia-cô- banh là nền chuyên chính đỉnh cao nhất? - Nêu ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp? * Vào bài mới: - Giới thiệu một vài hình ảnh về khu vực Bắc Mĩ 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới Hoạt động của gv và hs Nội dung cần đạt HĐ 1: I. Cách mạng công nghiệp: - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, giải thích, trực quan... - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật thảo luận nhóm... 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh. - Nước Anh hoàn thành cách mạng TS, ? Hoàn cảnh lịch sử diễn ra cuộc giai cấp TS cầm quyền đẩy mạnh sản cách mạng công nghiệp ở Anh? xuất TBCN -> cần phát minh, cải tiến - Thế kỉ XVIII, Anh tiến hành cách mạng ? Cuộc CMCN ở Anh diễn ra vào trong ngành dệt thời gian nào? Trong ngành gì đầu ( Dệt là ngành kinh tế chủ yếu) tiên? Vì sao? - Cho hs quan sát H 12, 13 ? Điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien ni được sử dụng rộng rãi? - 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy ? Hãy kể tên các phát minh tiêu kéo sợi Gieni-> Năng suất sợi tăng lên 8 biểu trong CMCN ở Anh? lần. - 1769, Ác- crai - tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. - 1785, Ac-crai-tơ chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước-> Năng suất tăng lên 40 lần. ? Phát minh này có ý nghĩa gì? - 1784, Giêm oát phát minh ra máy hơi nước -> Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra ? Vì sao máy móc được sử dụng đời nhiều trong giao thông vận tải? Giao thông vận tải có tàu thủy, tàu hỏa - Hướng dẫn hs quan sát H 15 chạy bằng hơi nước. ? Miêu tả quang cảnh buổi khánh (- Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật thành đường sắt đầu tiên ở Anh liệu, hàng hóa, hành khách tăng) ? Kết quả cuộc CMCN ở Anh? - Gv: Anh là nước đầu tiên tiến hành CN hóa, từ một nước nông nghiệp trở thành nước công * Kết quả: nghiệp phát triển nhất thế giới, là - Sản xuất phát triển nhanh chóng, của ” Công xưởng” của thế giới. cải dồi dào. ? Qua cuộc CMCN ở Anh, em hiểu - Anh từ một nước nông nghiệp → nước thế nào là CMCN? công nghiệp phát triển nhất thế giới. - Gv giới thiệu nhanh về CMCN ở => CMCN là sự chuyển biến từ sản Pháp, Đức xuất nhỏ thủ công → sản xuất lớn bằng máy móc. - Quan sát H.17 và H.18, em hãy nêu những biến đổi ở Anh sau khi 2. Hệ quả của cách mạng công hoàn thành CMCN? nghiệp. ? Cuộc cách mạng đã đưa tới hệ quả gì về kinh tế? * Về kinh tế: - Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: ? CMCN đưa tới hệ quả gì về mặt nâng cao năng xuất lao động, nhiều trung xã hội? tâm KT, nhiều thành phố lớn xuất hiện …. ? Đánh giá chung về tác động của * Về xã hội: cách mạng công nghiệp? - Xuất hiện hai giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản mâu thuẫn với nhau-> đáu tranh giai cấp trong xã hội tư bản. => CMCN đã tác động sâu sắc, toàn diện đến kinh tế, xã hội của các nước tư bản phương Tây 3, Hoạt động luyện tập ? Nêu những thành tựu của CMCN ở Anh? ? Hệ quả của CMCN 4. Hoạt động vận dụng. Lập sơ đồ tư duy cho bài học 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng Tìm tư liệu, tranh ảnh cho - Học bài và đọc trước phần II và trả lời các câu hỏi trong sgk