Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án bài 1 tiết 1 lớp 9

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 22 tháng 5 2019 lúc 10:36 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:55 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 296 | Lượt Download: 0 | File size: 0.018568 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tuần 1, tiết 1 Phần I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY Chương I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Bài 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX 1. Mục tiêu a) về kiến thức  Những nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1950, qua đó th ấy đ ược những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh th ần lao đ ộng sáng tạo, quên mình của nhân dân Liên Xô nhằm khôi phục đất nước.  Những thành tự to lớn và những hạn chế, thiếu sót, sai l ầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến n ửa đầu nh ững năm 70 của thế kỉ XX.  Trọng tâm: thành tựu công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô b) về kỹ năng Tự hào về những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô, thấy đ ược tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô Viết. Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng cũa nhân dân. c) về thái độ Biết khai thác tư liệu lịch sử, tranh ảnh để hiểu thêm những vấn đề kinh tế xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu. Biết so sánh sức mạnh của Liên Xô với các nước tư bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) chuẩn bị của giáo viên Một số tranh ảnh mô tả công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1945 đến những năm 70. Bản đồ Liên Xô. b) chuẩn bị của học sinh : Đọc trước bài SGK vở ghi 3. Tiến trình bài dạy a,Kiểm tra bài cũ: b) dạy nội dung bài mới * Đặt vấn đề: (1’) Trực tiếp vào bài Hoạt động của giáo viên và học sinh HS Đọc đoạn chữ nhỏ trang 3 SGK ? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai ? GV Nêu nhấn mạnh nhiệm vụ to lớn của nhân dân Liên Xô là khôi phục kinh tế GV Nhấn mạnh sự quyết tâm của nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 4 năm 3 tháng ? Câu hỏi thảo luận: Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế, nguyên nhân sự phát Nội dung I – LIÊN XÔ 1/ Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai (19451950) (20’) - Liên Xô chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai. - Đảng nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế. * Kết quả: - Công nghiệp: năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh, hơn 6200 xí triển đó ? Nêu câu hỏi thảo luận : Liên Xô xây dựng CSVC – KT của CNXH trong hoàn cảnh nào ?nó ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc HS xây dựng CNXH ở Liên Xô ? Dựa vào nội dung SGK và kiến thức GV của mình trình bày kết quả thảo luận. Nhận xét, hoàn thiện nội dung. (Aûnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng CSVC – KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.) HS ? Đọc các số liệu trong SGK về thành GV tựu của Liên Xô trong việc thực hiện các kế hoạch 5 năm và 7 năm. Làm rõ các nội dung về thành tựu đó. - Giới thiệu một số tranh ảnh về thành tựu của Liên Xô, giới thiệu hình 1 SGK ( vệ tinh nhân tạo đầu tiên nặng 83,6kg của loài người do Liên Xô phóng lên vũ trụ năm 1957 ) - Yêu cầu học sinh lấy một số ví dụ ? về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hãy cho biết ý nghĩa những thành tựu mà Liên Xô đạt được ? (uy tín HS chính trị và địa vị quốc tế của Liê GV Xô được đề cao, Liên Xô trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới) Trả lời Chốt kiến thức c, củng cố - luyện tập (2’) nghiệp được phục hồi. - Nông nghiệp: bước đầu khôi phục, một số ngành phát triển. - Khoa học-kĩ thuật: chế tạo thành công bom nguyên tử (1949), phá vỡ thế độc quyền của Mĩ. 2/ Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX). (21’) - Các nước tư bản phương tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá Liên Xô cả kinh tế, chính trị và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng CNXH. + Về kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau MĨ), một số ngành vượt Mĩ. + Về khoa học kĩ thuật: các ngành khoa học kĩ thuật đều phát triển, đặc biệt là khoa học vũ trụ. + Về quốc phòng: đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ và phương Tây. + Về đối ngoại: thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Thành tựu của nhân dân Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh t ế và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH là không thể phủ nhận. Nhờ đó mà Liên Xô trở thành trụ cột của các nước XHCN, là thành trì của hòa bình, chỗ d ựa c ủa phong trào cách mạng thế giới. d) hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1’) - Học bài cũ, đọc trước bài mới. - Sưu tầm tranh ảnh nói về mối quan hệ thân thiết của Liên Xô và Việt Nam.