Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán lớp 6 tập 1: Ôn tập chương 1

dc5da5d9712df91b39af3cb267a60d93
Gửi bởi: đề thi thử 4 tháng 11 2016 lúc 17:14:49 | Được cập nhật: hôm kia lúc 6:43:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1766 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 63, 64 SGK Toán lớp tập 1: Ôn tập chương 1A. Các nội dung chính trong ôn tập chương Số học tập 1:– Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa số– Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9– Số nguyên tố, hợp số– ƯCLN, BCNNB. Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa ôn tập chương số học Toán tập 1trang 63,64Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Tìm kết quả các phép tính:a) n; b) n:n (n#0) c) n+ 0;d) 0; e) n.0; g) n.1; h) n:1Đáp án và hướng dẫn giải:a) 0; b) n:n (n#0) 1; c) n+ n;d) n; e) n.0 =0; g) n.1 n; h) n:1 =nBài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Thực hiện các phép tínha) 204 84 12; b) 15.2 .3 5.7;c) 6: 3.2 d) 164.53 47.164;Đáp án và hướng dẫn giải:a) 204 84 12 204 197b) 15.2 .3 5.7 15.8 4.9 35 120 36 35 =121c) 3+ 125 32 157d) 164.53 47.164 =164.(53 47) 164.100 16400Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Tìm số tự nhiên x, biếta) 219 7(x 1) =100; VnDoc ải ài li ệu, văn bản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íDoc24.vnb) (3x 6).3 4;Đáp án và hướng dẫn giải:a) 219 7(x 1) =100« 7(x+1) 219 -100« 7(x+1) 119« 119:7« 17« 17-1→ 16b) (3x 6).3 4« 3x 3« 3x 3« 3x 27 6« 3x 33→ 11Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi rồi chia co thì được 12, ta có thểviết (x-3):8 =12 rồi tìm ta được 99.Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với rồi trừ đi 8,sau đó chia cho thì được 7.Đáp án và hướng dẫn giải:Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với rồi trừ đi 8, sau đó chia cho thì được7, ta có thể viết (3.x ): 73.x 7.4« 3.x 28« 3.x 28 8« 3.x 36 VnDoc ải ài li ệu, văn bản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íDoc24.vn« 36:3→ 12Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Điền các số 25,18,22,33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:Lúc… giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao cm. Đến …. giờ cùng ngày, ngọnnến chỉ còn cao… cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu cm?Đáp án và hướng dẫn giải:Lúc 18 giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33 cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọnnến chỉ còn cao 25 cm.Trong thời gian tiếng từ 18 giờ đến 22 giờ ngọn nến giảm:33 25 (cm)Vậy trong giờ, ngọn nến giảm là 8:4 (cm)Đ/s: 2(cm)Giải thích thêm cho các em: Một ngày có 24 giờ nên trong số 25,18,22,33 thì chỉ có18,22 là thỏa mãn; tương tự giờ thì phải từ giờ nhỏ đến lớn; ngược lại chiều cao của câynến thì phải ngắn đi do đốt.Bài trang 63 SGK toán tập 1Thực hiện các phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:a) (1000 1) 11; b) 142 52 22;c) 29 31 144 122; d) 333 3+ 225 152;Đáp án và hướng dẫn giải:a) (1000 1) 11= 1001 11= 91 VnDoc ải ài li ệu, văn bản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íDoc24.vnBài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Gọi là tập hợp các số nguyên tố. Điều kí hiệu hoặc thích hợp vào vuông:∈ ∉a) 747 P; 235 P; 97 Pb) 835 123 318; Pc) b= .7 .11 13 17; Pd) 2. 29; 〈PĐáp án và hướng dẫn giải a) 747 (vì 747 〈9) 235 (Vì 235 〈5); 97 P∉ ∈b) 835 123 318; (vì 〈3)∉c) b= .7 .11 13 17; vì là số chẵn (Tổng của số lẻ)∉d) 2. 29; vì 2∈Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: VnDoc ải ài li ệu, văn bản ph áp lu ật, biểu mẫu miễn ph íDoc24.vna) 84〈x, 180〈x và 6};∈b) 〈12, 〈15; 〈18 và 300}.∈Đáp án và hướng dẫn giải :a) Vì 84 〈x và 180〈x ƯC(84,180) và 6⇒ ∈Ta có ƯCLN (84; 180) 12; ƯC(84,180) Ư(12) ={1,2,3,4,6,12}⇒Vì 6. Vậy {12}b) Vì 〈12, 〈15; 〈18 BC(12, 15, 18) và 300⇒ ∈Ta có BCNN(12, 15, 18) 180 BC(12, 15, 18) {0, 180, 360,A⇒Vì 300. Vậy {180}Bài trang 63 SGK toán tập Ôn tập chương 1Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó.Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng 100 đến 150.Đáp án và hướng dẫn giải:Gọi là số sách thì BC(10,12,15) và 100