Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 61 SGK Sinh lớp 7: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

1f90eafacdb4fec7a0ef64e5fa0896c6
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 4 tháng 5 2018 lúc 21:52 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 14:11 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài trang 61 SGK Sinh 7: giun khác và đi chung aả ủngành giun tốA. Tóm lý thuy t:ắ ếI GIUN TH NG PỘ ƯỜ ẶNgành Giun t, ngoài giun t, còn di khác có ng ngố ươ ốtrong môi tr ng ng và n.ườ ướ ướ ặII ĐI CHUNGẶ ỂGiun th ng có quan di chuy hai bên là chi bên. Chi bên có ườ ượ ọnhi thích nghi trong c. Giun phân các môi tr ng ng khác ướ ườ ốnhau nh n, ng t, trong t, trên cây (v t), thích nghi các ng ướ ướ ốkhác nhau nh do, nh kí sinh, chui rúc trong m... Do đó, ơth bi đi nh chi n, tiêu gi m, th kinh giác quan kém phát tri n. Nh ng ưcác loài giun gi đi chung ngành.ố ủB. ng gi bài SGK trang 61 Sinh 7:ướ ớBài 1: (trang 61 SGK Sinh 7)Hãy thêm tên giun khác mà em bi t.ể ếĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảGiun ng, giun ít ao a, giun bông thùa, giun mang trùm, vùng ươ ướl ), ng)...ợ ừBài 2: (trang 61 SGK Sinh 7)Đ giúp nh bi các di ngành Giun thiên nhiên vào nh ng ặđi nào?ể ảĐáp án và ng gi bài 2:ướ ả th phân t, ng hai bên, có th xoang.ơ ể tiêu hóa hình ng, phân hóa.ệ ố Di chuy nh chi bên, hay trên thành th .ể ể Hô ng da hay ng mang.ấ ằBài 3: (trang 61 SGK Sinh 7)Vai trò th ti giun ph ng em?ự ươĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảGiun cày làm cho p, có vai trò quan tr ng cây tr ng và cây ồc trong nhiên. Chúng còn là th ăn cho các lo gia (gà, t, ngan, ng ng).ố ỗM loài giun bi (giun nhi m, sá sùng...) là th ăn cho ng ận nh cá.ướ ưGiun là th ăn cá nh.ỏ ảTuy nhiên, có loài nh a, là kí sinh gây cho ng t.ộ ậDOC24.VN