Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

30e62b457561cf8234d771475d431440
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 13 tháng 4 2018 lúc 21:30:00 | Được cập nhật: 28 tháng 1 lúc 10:07:14 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 408 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài trang 50 SGK Sinh 8: Đông máu và nguyên truy máuả ềA. Tóm lý thuy t:ắ ếI. Máu ng bình th ng, tay hay th ng nh làm máu ch ra ngoài da, lúcỞ ườ ườ ươ ảđ nhi u, sau ít ng ng nh kh máu đông bít kín th ng.ầ ươ ng có ng ti quá ít, 35 000/ml máu, máu khó đông khi ch ườ ượ ướ ảmáu, th chí có th ch không ng các bi pháp bi t.ậ ượ ệTrong huy ng có lo prôtêin hòa tan là ch sinh máu. Khi va ch vào ươ ạv rách trên thành ch máu th ng, các ti và gi phóng enzim. ươ ảEnzim này làm ch sinh máu bi thành máu. máu thành ng ôm gi ướ ữcác bào máu và thành kh máu đông. Tham gia hình thành kh máu đông còn có ốnhi khác, trong đó có ion canxi (Caề 2+).II. Các nguyên truy máuắ ề1. Các nhóm máu ng iở ườThí nghi m: Các Lanstâyn (Karl Landsteiner) đã dùng ng ng tr iệ ườ ớhuy ng nh ng ng khác và ng i, huy ng ng tr ươ ườ ượ ươ ườ ộv ng nh ng ng khác (hình 15).ớ ườÔng nh th ng:ậ ằ Có lo kháng nguyên trên ng là và B.ạ ầ Có lo kháng th trong huy ng là (gây dính A) và (gây dính B).ạ ươ ế ng i: có lo nhóm máu:ổ ạo Nhóm máu O: ng không có và B, huy ng có và p.ồ ươ ảo Nhóm máu A: ng ch có A, huy ng không có a, ch có p.ồ ươ ỉo Nhóm máu B: ng ch có B, huy ng không có p, ch có a.ồ ươ ỉo Nhóm mau AB: ng có và B, huy ng không có và b.ồ ươB. ng gi bài SGK trang 50 Sinh 8:ướ ớBài 1: (trang 50 SGK Sinh 8)Ti đã tham gia th ch ng máu nh th nào?ể ếĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảCác ch nên hàng rào phòng th th là:ạ ể th bào do các ch trung tính và th bào th hi nự ệ ti ra kháng th vô hi hoá các kháng nguyên do các ch limphô ầth hi nự ệ phá các bào th đã nhi nh do các bào limphô th hi n.ự ệKi th gi câu 2, 3, trang 50ế ảS đông máu liên quan nào máu?ự ủLiên quan ho ng ti là ch uớ ếS đông máu có nghĩa gì ng th ?ự ểĐông máu là ch th Nó giúp cho th không nhi ềmáu.Máu không ch ra kh ch là do đâu?ả ữLà nh các búi máu ôm gi các bào máu làm thành kh máu đông kín rách ởm ch máu.ạTi có vai trò gì trong quá trình đông máu?ể ầ Bám vào rách và bám vào nhanh thành nút ti th ếrách Gi phóng ch giúp hình thành búi máu thành kh máu đông.ả ốDOC24.VN 1S đông máu:ự Trong huy ng có lo protein hòa tan là ch sinh máu. Khi vaế ươ ơch vào rách trên thành ch máu th ng, các ti và gi ươ ảphóng enzim. Enzim này làm ch sinh máu bi thành máu. máu thành ếm ng ôm gi các bào máu và thành kh máu đông. Tham gia hình thành kh ướ ốmáu đông còn có nhi khác, trong đó có ion canxi (Caề 2+)Nguyên truy máu:ắ Khi truy máu làm xét nghi tr ch lo máu ướ ạtruy cho phù p, tránh tai bi (h ng ng cho dính trong huy ng ườ ương nh gây ch) và tránh nh máu nhi các tác nhân gây nh.ườ ệDOC24.VN