Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

da09cd005edf6291341c7e94477f6c21
Gửi bởi: VnDoc Com 7 tháng 10 2016 lúc 19:45:42 | Được cập nhật: 21 tháng 11 lúc 15:34:28 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 477 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4: Vẽ hai đườngthẳng vuông góc Vẽ hai đường thẳng song songHướng dẫn giải bài VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (bài 1,2, SGK Toán lớp trang 52, 53)BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 52/SGK Toán 4)Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm và vuông góc vưới đường thẳng CDtrong mỗi trường hợp sau:Đáp án:Các em có thể vẽ như sau:BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang /SGK Toán 4)Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:Đáp án:Từ đỉnh các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại điểm. Điểm đó làđiểm H.Các em có kết quả như sau:Doc24.vnBÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang /SGK Toán 4)Cho hình chữ nhật ABCD và điểm trên cạnh AB.Hãy vẽ đường thẳng đi qua và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểmG. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó .Đáp án:Các em dùng kê để vẽ và có kết quả như sau:C ác hình chữ nhật có hình bên là: AEGD, EBCG, ABCDHướng dẫn giải bài VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (bài 1,2, SGK Toán lớp trang 53, 54)BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 53/SGK Toán 4)Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm và song song với đường thẳng CD.Đáp án:Doc24.vnCác em vẽ như sau:Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:+ Dùng ke vẽ đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với CD.+ Dùng ke vẽ đường thẳng AB đi qua và vuông góc với đường thẳng vừavẽ bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 53/SGK Toán 4)Cho tam giác ABC có góc đỉnh là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đườngthẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY songsong với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên cáccặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.Đáp án:Ta có hình vẽ nhu sau:Trong tứ giác ADCB có:Cặp cạnh AD và BC song song với nhauCặp cạnh AB và DC song song với nhauBÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 54/SGK Toán 4)Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh và góc đỉnh là các góc vuônga) Hãy vẽ đường thẳng đi qua và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.Doc24.vnb) Dùng kê kiểm tra xem góc đỉnh của hình tứ giác BEDA có là góc vuônghay không?Đáp án:Các em dùng kê để vẽ và kiểm tra, có kết quả như sau:Ta thấy góc đỉnh của tứ giác BEDA là góc vuông.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.