Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic

253098513f290844b1b1264ed9141356
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 7 tháng 3 2017 lúc 22:22 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 10:02 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axeticI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Axit axetic1. Tính chất vật líAxit axetic CH3 COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dungdịch axit axetic nồng độ từ dùng làm giấm ăn.2. Cấu tạo phân tử.Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.3. Tính chất hóa họcAxit axetic là một axit yếu, yêu hơn các axit HCl, H2 SO4 HNO3 H2 SO3 nhưng mạnh hơnaxit cacbonic H2 CO3 Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.- Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.CH3 COOH NaOH -> H2 CH3 COONa (Natri axetat)CH3 COOH CaO -> H2 (CH3 COO)2 Ca .- Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2 :2CH3 COOH 2Na 2CH3 COONa H2- Tác dụng với muối của axit yếu hơn.2CH3 COOH CaCO3 -> (CH3 COO)2 Ca CO2 H2 O.- Tác dụng với rượu tạo ra este và nước CH3 COOH HO-C2 H5 CH3 COO C2 H5 H2 O.4. Ứng dụng.Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhântạo…5. Điều chế.- Trong công nghiệp, đi từ butan C4 H10 :2C4 H10 3O2 4CH3 COOH 2H2 O- Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.CH3 CH2 OH O2 CH3 COOH 2H2 O.Doc24.vnChú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH, có công thức chungCn H2n COOH gọi là axitcacboxylic no đơn chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.II. Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9Bài 1. Hãy iền những từ thích hợp vào chỗ trốnga) Axit axetic là chất... không màu, vị....tan....trong nước.b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế .....c) Giấm ăn là dung dịch..... từ đến 5%.d) Bằng cách ...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được.....Hướng dẫn giảia) Axit axetic là chất lỏng không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơnhân tạoc) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ đến 5%.d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.Bài 2: Trong các chất sau đây chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Hướng dẫn giảiChất tác dụng với Na là a, b, c, dChất tác dụng với NaOH là b, dChất tác dụng với Mg là b, dBài 3: Axitaxxetic có tính axit vì trong phân tử a) Có nguyên tử b) Có nhóm -OH c) Có nhóm -OH và =C=Od) có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhốm O=C-OHDoc24.vnHướng dẫn giải Câu đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOHBài 4: Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích. Hướng dẫn giải: Chất có tính axit là vì trong phân tử có nhóm -COOHBài Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO,Na2 SO4, KOH, Na2 CO3 Cu, Fe?Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có:Hướng dẫn giảiAxit axetic có thể tác dụng được với những chất: ZnO, KOH, Na2 CO3 Fe 2CH3 COOH ZnO -> (CH3 COO)2 Zn 2H2 OCH3 COOH KOH -> CH3 COOK H2 O2CH3 COOH Na2 CO3 -> 2CH3 COONa CO2 H2 O2CH3 COOH Fe -> (CH3 COO)2 Fe H2 .Bài 6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:a) natri axetat và axit sunfuric.b) rượu etylic.Hướng dẫn giải .a) CH3 CH2 OH H2 SO4 -> 2CH3 COOH Na2 SO4 .b) CH3 CH2 OH O2 CH3 COOH H2 OBài 7. Cho 60 gam CH3 COOH tác dụng với 100 gam CH3 CH2 OH thu được 55 gam CH3 –COOC2 H5 .a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.Hướng dẫn giải.Số mol CH3 COOH 60 60 mol; số mol C2 H5 OH 100 46 2,17 mol.a) Phương trình hóa học của phản ứng.CH3 COOH C2 H5 OH CH3 –COOC2 H5 H2 O.Doc24.vn (etylaxetat)b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2 H5 OH dư nên lượng CH3 –COOC2 H5 theo líthuyết phải tính theo lượng CH3 COOH. Theo phản ứng số mol của CH3 COOH là mol.Khối lượng CH3 COOH theo lí thuyết 1.88 88 gam.Thực tế chỉ thu được 55 gam.Vậy hiệu suất của phản ứng là: H% .100% 62,5%.Bài 8. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồngđộ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.Hướng dẫn giải.Ta có phương trình phản ứng:CH3 COOH NaOH -> CH3 COONa H2 OGọi khối lượng dung dịch CH3 COOH và NaOH lần lượt là và m’ gam.Ta có: (mol); (mol).Theo phản ứng: .Suy ra: => (1)Tuwd nồng độ muối, ta có: Giải ra ta được m'.Thay vào (1) ta tính được 15. Vậy dung dịch CH3 COOH có nồng độ 15%.