Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật

b8fe2701b57592d6ddbbd6f583625e69
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm 12 tháng 10 2016 lúc 15:45 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 18:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1034 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vậtI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Hoocmôn thực vật1. Khái niệm- Hoocm thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạtđộng sống của cây- Đặc điểm của hoocm thực vật:+ Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng một nơi khác trong cây. Trong câyhoocm được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây+ Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể+ Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocm động vật bậc cao2. Hoocmôn kích thícha Auxin (Axit Indol Axetic AIA)- Nguồn gốc: inh ra đỉnh thân và cành. Auxin có nhiều trong các cơ quan đang sinhtrưởng mạnh: ạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng,…- Tác động:+ mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào+ mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ng động, hướng động, nẩy mầm,nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh- Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo được sử dụng làm chất kích thích trong nôngnghiệp.- Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm gây độchại cho người và động vật. Do đó không nên dùng nó đối với nông phẩm được sử dụngtrực tiếp làm thức ănb Giberelin GA- Nguồn gốc: Sinh ra chủ yếu lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩymầm, trong hạt, quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.- Tác động:+ mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào+ mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiềuDoc24.vncao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bộtc Xitokinin- Là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào- Tác động:+ mức tế bào: ích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào+ mức cơ thể: oạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin3. Hoocôn ức chếa Êtilen- Nguồn gốc: ược sinh ra từ hầu hết các phần khác nhau của hầu hết các thực vật. Êtilencũng sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương, bị tác độngcủa cá điều kiện bất lợi, quả đang chín…- Tác động: Êtilen thúc quả nhanh chín, rụng lá.b Axit abxixic AAB- Nguồn gốc: AAB sinh ra trong lục lạp của lá, chóp rễ và tích lũy các cơ quan đang hóagià.- Tác động: iên quan đến sự chín, ngủ của hạt, đóng mở khí khổng4. Tương quan hoocmôn thực vật- Tương quan giữa hoocm kích thích và hoocm ức chế- Tương quan nồng độ AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.- Tương quan giữa các hoocm kích thích với nhau- Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thựcvậtII. Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11Câu 1. Hoocm thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.Trả lời: Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạtđộng sống của cây.Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụvề tác dụng của chúng.Trả lời: Hoocmôn Thực vật được chia thành nhóm:Doc24.vn- Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.- Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,…Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?Trả lời: Chiết cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong công tác nhân giống sinh dưỡng.Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?Trả lời: Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trựctiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nôngphẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.