Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

557f0e8709c1c25d596a6ce86e60b3d2
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 6 tháng 7 2018 lúc 15:30 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 10:20 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 26: thuy ti hóa ng hi iả ạBài 1: sao bi gen dù th ng có cho th sinh nh ng có vai ườ ẫtrò quan tr ng trong quá trình ti hoá?ọ ếI. bi gen trong nhiên là không đáng nên alen bi có là ạr th p.ấ ấII. Gen bi có th có trong môi tr ng này nh ng có th có ho có ườ ợtrong môi tr ng khác.ườIII. Gen bi có th có trong gen này nh ng có th tr nên có ho cộ ặcó trong gen khác.ợ ợIV. bi gen th ng có nh ng nó th ng tr ng thái nên ườ ườ ửkhông gây i.ạCâu tr đúng nh là:ả ấA. và II B. và III C. IV và III D. II và IIIBài 2: sao ph bi gen có cho th sinh nh ng bi gen ếv coi là ngu phát sinh các bi di truy cho ch nhiên?ẫ ượ ự Ph nhi các bi gen tr ng thái nên gen bi ếl cũng không bi hi ra ngay ki hình.ặ ể Qua sinh n, ra nhi bi và gen có có th trong ổh gen nên không gây hoăc trong môi tr ng gen bi không có ườ ạh i.ạBài 3: Hi ng di nh gen nh ng nh th nào gen và alen aệ ượ ưở ủqu th ?ầ ể Di nh gen có th mang cho qu th nh ng alen hoàn toàn mà tr đóậ ướqu th không có.ầ ể Di nh gen có th ch làm thay alen qu th ng cách tăng gi mậ ảt alen có trong qu th .ầ ể Di nh gen có th bi hi nhi ng th chí ch gi truy ướ ạph qua sâu ho gió gi các qu th th t.ấ ậBài 4: sao khi kích th qu th gi ng thì alen thay ướ ổnhanh chóng? Khi kích th qu th gi nh là ng cá th qu th là ít ướ ượ ấthì các ng nhiên có th làm thay alen và ki gen cáchế ộnhanh chóng. alen nào đó dù có có th nhanh chóng lo kh qu th ng i, ượ ạgen có có th tr nên ph bi trong qu th .ạ ểBài 5: Giao ph không ng nhiên làm thay thành ph ki gen qu th nh ưth nào?ế Giao ph không ng nhiên không làm thay alen nh ng làm thay ổt ki gen qu th theo ng làm tăng ki gen ng gi ướ ảt ki gen p.ầ ợ Do giao ph không ng nhiên làm gi đa ng di truy qu th .ậ ểDOC24.VN