Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

e17aca1ff3c5fc761765035c93b0c0fd
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 18 tháng 9 2018 lúc 20:52:48 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 16:29:09 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 557 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 18: Ch gi ng nuôi và cây tr ng trên ựngu bi pồ ợBài 1: Ngu bi di truy qu th nuôi ra ng nh ng cách nào?ồ ượ ữ gi ng thu trên ngu bi p: ch gi ng lâu đã ra các ạdòng thu ch ng khác nhau, sau đó lai gi ng và ch ra nh ng gen ợmong mu n. Nh ng cá th có gen mong mu cho th ph ho ượ ặgiao ph ra các gi ng thu ch ng.ố ủ gi ng lai có th lai cao: Hi ng con lai có năng su t, ch ng ch u, ượ ịkh năng sinh tr ng và phát tri cao tr so các ng là ưở ượ ượ ọu th lai.ư ếĐ ra nh ng con lai có th lai cao tính nào đó, ng ta th ng tể ườ ườ ắđ ng cách ra nh ng dòng thu ch ng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thu ầch ng nhau tìm các lai cho th lai cao. Nhi khi trong cùng pủ ợlai,phép lai thu có th không cho th lai nh ng phép lai ngh ch có th cho ưth lai.ếBài 2: Th nào là th lai?ế ếHi ng con lai có năng su t, ch ng ch u,kh năng sinh tr ng và phát tri cao ượ ưở ểv tr so các ng là th lai.ượ ượ ếBài 3: Nêu ph ng pháp gi ng lai cho th lai.ươ ế ra nh ng dòng thu ch ng khác nhauạ ủ Cho lai các dòng thu ch ng nhau tìm các lai cho th lai cao.ầ ếBài 4: sao th lai th ng cao nh F1 và gi sau?ạ ườ ờu th lai th ng cao nh F1 và gi sau là do th sau.Ư ườ ệVì khi ta cho lai hai dòng thu ch ng; F1 mang ki gen => các ảtính tr .ộ ẹBài 5: Câu nào đây gi thích th lai là đúng?ướ ếA. Lai hai dòng thu ch ng nhau luôn cho ra con lai có th lai cao.ầ ếB. Lai các dòng thu ch ng khác xa nhau khu lí luôn cho th lai cao.ầ ếC. Ch có lai gi các nh nh có th cho th lai.ỉ ếD. Ng ta không ng con lai có th lai cao làm gi ng vì con lai th ng ườ ườkhông thu ch ngầ ủDOC24.VN