Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

46bed14a0329764800d1648be31093db
Gửi bởi: đề thi thử 15 tháng 8 2017 lúc 22:44:10 | Được cập nhật: 18 tháng 5 lúc 9:27:23 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 471 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐA LÝ BÀI 15: GI BÀI HO ĐNG CÔNG NGHI ĐI ÔN HÒAỚ I. TR CÂU GI BÀIỢ Câu 1. Quan sát hình 15.3, nh xét phân các trung tâm công nghi chính ởđi ôn hòa. ớTr i:ả phân các trung tâm công nghi chính đi ôn hòa không đu, trung vàoự ậm khu ch Mĩ, Tây Âu, Trung Âu, Nam Âu, Đông Á. ắ­ Các trung tâm công nghi th ng phân trung trên lãnh th nên vùngệ ườ ạcông nghi p. Các vùng công nghi n: Đông Hoa Kì, vùng Trung tâm Anh,ệ ướvùng Pháp kéo dài qua đn vùng Rua Đc, vùng Tây I­ta­li­a, vùngắ ắTrung tâm Liên bang Nga, duyên Đông Trung Qu c, vùng Y­ô­cô­ha­ma ô­ủ ốxa­ca Nh n,... II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài trang 52 SGK đa lý 7: Trình bày các ngành công nghi ch ởđi ôn hòa. ớTr i: ờCó ngành công nghi ch u: ế­ Công nghi khai thác ệ+ Là ngành công nghi tr ti các nguyên li u, nhiên li thiên nhiên cungệ ểc cho các ngành công nghi ch bi n. ế+ Ngành này th ng phát tri nh ng vùng có nhi tài nguyên thiên nhiên: khoángườ ềs (Đông Hoa Kì, vùng ­ran và Xi­bia Liên bang Nga), ng (Ph Lan, Ca­ả ầna­đa),... Công nghi ch bi ế+ Là ngành công nghi có vai trò bi đi các nguyên li u, nhiên li thành các nệ ảph cung cho th tr ng. ườDoc24.vnDoc24.vn+ Ngành này th ng phân các ng sông, ng bi (đ ti nh nguyên li vàườ ệxu ph làm ra), ho các đô th (có ngu tiêu th n). ớGi bài trang 52 SGK đa lý 7:ả nh quan công nghi đi ôn hòa bi uả ểhi nh th nào? ếTr i:ả đi ôn hòa th ng lo nh quan công nghi p: Khu công nghi p,Ở ườ ệtrung tâm công nghi và vùng công nghi p. ệ­ Khu công nghi p: Các nhà máy san sát, thu nhi ngành khác nhau, iệ ớnhau ng các tuy giao thông ch ng ch t. ị­ Trung tâm công nghi p: Bao nhi khu công nghi thành, có nhi ngànhệ ềcông nghi p, ph đa ng. ạ­ Vùng công nghi p: Bao các trung tâm công nghi trung trên lãnh th oệ ạthành, ví vùng công nghi Đông Hoa Kì bao nhi trung tâm công nghi pụ Đông Hoa Kì,... ắGi bài trang 52 SGK đa lý 7:ả Quan sát ng sông Đuy­xbua (Đc) và sề ơđ ng, phân tích th lí trong vi trí các khu dân (chú ýồ ưcác mũi tên ch ng gió và ng dòng ch y).ỉ ướ ướ Tr i:ả Phân tích nh theo các ph chính: ầ+ Ti nh: sông và dòng sông (bên ph i, i). ướ+ Ch đ: ng sông Đuy­xbua các kho bãi hàng hóa tàu chuy xu ng hayủ ốchu chuy lên tàu, khu kho hàng ch hàng (có kho ch xăng cung pẩ ấcho tàu bè), tàu các tàu vào neo đu ch a, ng máy, khu công nghi ưở ởg đó kh công chuyên ch ở+ nh: Đng ru ng, khu dân (phía trên nh). Ch th hi dungậ ộchính nh là toàn nh ng sông Đuy­xbua. ả­ lí trong vi trí các khu dân ư+ Khu dân đt th ng ngu (hay bên trên dòng ch y) đo sông ch qua khuư ượ ảDoc24.vnDoc24.vndân không th i, xăng tàu thuy làm nhi m. ướ ễ+ Khu dân đt tránh ng gió đa khí th đc khu ng sông vào khu dânư ướ ảc Trong nh, khói và khí th gió th đa ra cánh đng, tuy có nh ng đn câyư ưở ếtr ng, nh ng không gây nguy cho con ng trong khu dân ườ III. CÂU Ọ1. Các ngành công nghi đi ôn hoà đòi hàm ng trí tu cao là: ượ ệA. Đi hàng không vũ tr B. Luy kim, khí. ơC. khí, hoá ch t. D. Đi khí. 2. Khu công nghi hao m: ồA. Các nhà máy liên quan nhau. ớB. Nhi trung tâm công nghi ệC. Nhi vùng công nghi p. ệD. Các nhà máy và trung tâm công nghi p.ệDoc24.vn