Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển - Mưa

3b326f5faba155eda67991bfd1e32311
Gửi bởi: ngọc nguyễn 15 tháng 2 2019 lúc 21:47 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 2:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SBT lý 10 bài 13: Ng ng ng trong khíư ướquy nể aưCâu 1: các xung quanh gi sao cho phù p.ố ợCâu2:Hãygi iảthích:a) sao các khu áp th th ng là nh ng có ng n?ạ ườ ượ ớb) sao có dòng bi nh đi qua thì ít.ạ ưc) sao các núi đón gió th ng nhi a?ạ ườ ườ ưGi i:ảa) sao các khu áp th th ng là có ng nạ ườ ượ ớCác khu khí áp th hút gió và ti không khí lên cao sinh ra mây,ấ ảmây nhi th sinh ra a.ặ ưb) sao có dòng bi nh đi qua thì ít.ạ ưVì không khí trên dòng bi nh, không lên c, nên tể ướ ượ ộs dù ven ng nh ng là mi hoang c.ố ươ ạc) Các núi đón gió th ng nhi vì:ườ ườ ưCùng đón gió, càng lên cao, nhi càng gi nhi và tườ ếthúc cao nào đóở ộCâu 3: Hãy gi thích phân ng trên Trái không theo vĩả ượ ềđ .ộ- Vùng xích nhi vì:ạ ề- Vùng chí tuy ít vì:ế ư- Vùng ôn nhi vìớ ề- Vùng ít vì:ự ấGi i:ảGi thích phân ng trên Trái không theo vĩ .ả ượ ộ- Vùng xích nhi vì: Nhi cao, khí áp th p, di tích bi nạ ểvà ng n, di nt ích ng nạ ươ ớ- Vùng chí tuy ít vì áp cao, di ích nế ơ- Vùng ôn nhi vì: áp th p, gió tây ôn bi th iớ ổvào li nấ ề- Vùng ít: Áp cao, nhi th khó c, không có gióự ướth i, ho ng dòng bi nh.ổ ạCâu 4: Hãy cho bi tế- Đi ki ng ng ng c.ề ướ- ng mù sinh ra trong đi ki nào.ươ ệGi i:ả- Đi ki ng ng ng c: Không khí khi đã bão hòa mà nề ướ ẫti sung c, ho nh thì ng th sế ượ ướ ượ ẽng ng ng. ch ng ng ng khi có nhân ng ng ng.ư ướ ọ- ng mù sinh ra trong đi ki n: ng cao, khíquy nươ ươ ổđ nh theo chi th ng ng và có gió nh .ị ẹCâu 5: Hãy gi thích vì sao bán có hi ng ượ- các vĩ th p, tây các ng nhi u, đông các iỞ ươ ạd ng ít: ươ ư- các vĩ cao, tây các ng ít, đông các ng aỞ ươ ươ ưnhi u:ềGi i:ả bán có hi ng:Ở ượ- các vĩ th p, tây các ng nhi u, đông các iỞ ươ ạd ng ít: Do tây các ng có các dòng bi nóng ho ng.ươ ươ ộB đông các ng có các dòng bi nh ho ngờ ươ ộ- các vĩ cao, tây các ng ít, đông các ng aỞ ươ ươ ưnhi u: Do tây các ng có các dòng bi nh. đông các iề ươ ạd ng có các dòng bi nóng.ươ