Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5: Phân số thập phân

eb3e28c127a20f2266cfe324de764cd0
Gửi bởi: Lời Giải Hay 20 tháng 9 2016 lúc 2:43 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 860 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giải bài 1, 2, 3, trang SGK Toán 5: Phân số thập phânGiải bài 1, 2, 3, trang SGK Toán 5: Phân số thập phân với lời giải chitiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, các bàigiải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh nắmchắc được cách đọc, viết phân số thập phân, cách chuyển một phân sốthành phân số thập phân. Phân số thập phâna. Lý thuyết phân số thập phâna) Các phân số: Có mẫu số là 10; 100; 1000; gọi là các phân số thập phân.b) Nhận xét:Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, trang SGK Toán 5: Phân số thậpphânBài trang SGK Toán 5Đọc các phân số thập phân:Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Chín phần mười; Hai mươi mốt phần trăm; Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;Doc24.vn– Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.Bài trang SGK Toán 5Viết các phân số thập phân: Bảy phần mười; Hai mươi phần trăm; Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; Một phần triệu.Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Bài trang SGK Toán 5Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:Đó là các phân số: 104 và 1000 17Bài trang SGK Toán 5Viết số thí ch hợp vào chỗ trống:Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:Doc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.